وضعیت هوای کابل

لیست پرواز ها

اوقات شرعی کابل

اذان صبح 4:00 ق-ظ
طلوع آفتاب 5:00 ق-ظ
اذان ظهر 12:20 ب-ظ
اذان عصر 3:40 ب-ظ
اذان مغرب 5:40 ب-ظ
اذان خفتن 7:00 ب-ظ

نرخ اسعار امروز

1 دالر 76.1476 افغانی
1 یورو 87.9727 افغانی
1 درهم 20.5931 افغانی
1 تومان 0.0062 افغانی
1 کلدار 0.5802 افغانی
1 هندی 1.0633 افغانی

روزنامه های کابل

پروسه داوطلبی پروژه کمپاین آگاهی عامه و برنامه تبلیغات قوانین و مقررات ترافیکی در شهر کابل

15 دلو 1396

شاروالی کابل در نظر دارد پروژه کمپاین آگاهی عامه و برنامه تبلیغات قوانین و مقررات ترافیکی در شهر کابل مدیریت ترافیک – شاروالی کابل را از طریق سکتور خصوصی به داو طلبی بسپارد ، آنعده از شرکت های مشورتی داخلی و خارجی که تجارب کافی در خصوص داشته باشند ، میتوانند درخواست های خویش را جهت دریافت فورم ابراز علاقه مندی از نشر آعلان الی 14 روز تقویمی به آمریت تدارکات ساختمانی و خدمات مشورتی ریاست تدارکات شاروالی کابل ارایه و یاهم اسناد مذکور را از ویب یاست اداره تدارکات ملی ( www.npa.gov.af ) ویب سایت ( jos.af-acbar.org.af  ) و ویب سایت شاروالی کابل بدست آورده و ابراز علاقه مندی سر بسته خویش را به مطابق اسناد مذکور به روز پانزده هم که آخرین روز تسلیمی در خواست ها میابشد تسلیم نمایند . جهت معلومات مذید به شماره تیلفون 0788193171 به تماس شوید  .