وضعیت هوای کابل

لیست پرواز ها

اوقات شرعی کابل

اذان صبح 4:00 ق-ظ
طلوع آفتاب 5:00 ق-ظ
اذان ظهر 12:30 ب-ظ
اذان عصر 4:20 ب-ظ
اذان مغرب 6:05 ب-ظ
اذان خفتن 7:20 ب-ظ

نرخ اسعار امروز

1 دالر 75.4993 افغانی
1 یورو 88.1063 افغانی
1 درهم 20.4213 افغانی
1 تومان 0.0060 افغانی
1 کلدار 0.5909 افغانی
1 هندی 1.0658 افغانی

روزنامه های کابل

ریاست پلان وپالیسی

 

 

 

معرفی مختصر و تاریخچه: ریاست پلان و پالیسی که در ساختار شاروالی کابل یک واحد اساسی و کلیدی محسوب میگردد، در سال (۱۳۵۸ ه.ش)از آمریت پلان به ریاست پلان منظوری حاصل نمود وتا سال (۱۳۸۱ ه.ش) به نام ریاست پلان مسمی بود ، ازسال(۱۳۸۱ ه.ش) تا (۱۳۹۵ ه.ش) به اسم ریاست پالیسی و انسجام نام نهاده شد ، تعداد کارمندان در سال (۱۳۹۵ ه.ش) تعداد ۳۲ تن رابود و از آغاز سال(۱۳۹۶ ه.ش)الی اکنون به اسم ریاست پلان و پالیسی مسمی شد که طبق تشکیل منظور شده به (۴۱) تن کارمند دارد.
هدف: اعمار وانکشاف شهرکابل به منظور عرضه خدمات بهتر شهری از طریق پلان گذاری دقیق پلان های استراتیژایک کوتاه مدت، میان مدت و طویل المدت درشهرکابل می باشد.

تشکیلات : اخیراً به اساس تصویب تشکیل جدید شاروالی کابل در سال(۱۳۹۶ ه.ش) ریاست پلان و پالیسی دارای هفت مدیریت عمومی (مدیریت عمومی پروژه سازی، مدیریت عمومی ارتباط خارجه، مدیریت عمومی هماهنگی دونر ها، مدیریت عمومی پالیسی، مدیریت سرمایه گذاری، مدیریت عمومی احصایه، مدیریت عمومی تحریرات و ارتباط ایجاد و وظایف اساسی را به عهده دارد.

چارت تشکیلاتی ریاست پلان و پالیسی

 
وظایف و مسوولیتها : این ریاست امور پلانگذاری وطرح پروژه ها را به منظور اعمار زیربناها درشهر کابل جهت ارایه خدمات بهتر شهری به عهده دارد ونیز در رابطه به انکشاف و بهبود شهر وارتقآی سطح زندگی شهروندان محترم شهر کابل، عقد قرارداد ها با ادارات محترم دولتی، موسسات  محترم غیر حکومتی و کمپنی های محترم داخلی وخارجی پیرامون احداث سرکها، پارکها، پروژه های رهایشی وغیره امور بازسازی وبهسازی، جلب مساعدت ها از طریق ادارات محترم غیر حکومتی، دونرها وموسسات محترم بین المللی جهت بهبود و انکشاف شهر و آماده ساختن بودجۀ انکشافی، ترتیب پاسپورت شهر کابل و جمع آوری اعداد وارقام در قبال آن وفراگیری بورسهای تحصیلی و آموزشی فنی به خارج از کشور جهت ارتقآ و کسب تجارب کاپی کارمندان شاروالی کابل از وظایف عمده و اساسی ریاست میباشد.