وضعیت هوای کابل

لیست پرواز ها

اوقات شرعی کابل

اذان صبح 4:40 ق-ظ
طلوع آفتاب 6:04 ق-ظ
اذان ظهر 11:38 ب-ظ
اذان عصر 3:33 ب-ظ
اذان مغرب 5:15 ب-ظ
اذان خفتن 6:37 ب-ظ

نرخ اسعار امروز

1 دالر 68.65 افغانی
1 یورو 87.50 افغانی
1 درهم 18.55 افغانی
1000 تومان 0.01750 افغانی
1000 کلدار 0.641 افغانی
1000 هندی 1.070 افغانی

روزنامه های کابل

لست کودکستانهای دولتی و خصوصی شهر کابل

ناحیه

موقعیت

نام کودکستان

شماره

4

سرک اول پروژه تایمنی

آریا

1

5

خوشحال مینه

نی نی

2

4

سرک 5 تایمنی

التقوا

3

2

بهارستان عقب مسجد میر احمد شاه

Ail

4

7

سرک دارالمان مقابل خانه علم و فرهنگ

رونا مادر

5

3

کارته 4

آغوش مادر

6

4

کارته پروان

نوازش

7

11

چهار راهی سابقه

کاردان

8

4

کلوله پشته ایستگاه برج برق کوچه رادیو کلید

گهواره ناز

9

5

کوچه قصابی

دنیا

10

11

لب جر مکتب سیدالناصری

مهر مادر

11

11

گولایی حصه اول خیرخانه

شگوفه ها

12

6

ایستگاه مهتاب قلعه

امید صباح

13

4

سرک 9 تایمنی

بی بی زهرا

14

10

شهرنو چهارراهی حاجی یعقوب

علمای کوچک

15

10

سرک دوم قلعه فتح الله

مهر

16

3

سرک اول کارته مامورین

ناین استار

17

3

لب دریای پل سرخ

طوبی

18

11

حصه اول خیرخانه

هدیه

19

 

خوشحال مینه

نوی آریا

20

5

سه راهی علاوالدین

ارمان صلح

21

3

گولایی پل سرخ

مهدیار

22

6

شهرک حاجی نبی

شهرک الفبا

23

6

سرک (11) کارته سه

لاله های خاتم النبین

24

6

سه راهی علاوالدین

زحل

25

7

ده مراد خان

بشارت

26

3

سرک اول کارته چهار

شگوفه های امید

27

5

چهارراهی قمبر

مجتمع روهین سلیمان

28

10

سرک عمومی قلعه فتح الله

زهرا

29

6

کارته سه

لبخند کودک

30

10

سرک 80 متره میدان هوایی

آشیانه مهر

31

11

مقابل سینمای خیرخانه

شگوفه های مهر

32

5

سرک افشار چهارراهی قمبر

افغان ورکتون

33

15

چهارراهی شهید مقابل پوهنتون غالب

نهال دانش

34

7

مقابل شورای ملی سابق

سحر

35

17

مقابل مسجد بی بی عایشه صدیقه

مادر محبوبه

36

11

گولایی حصه اول خیرخانه

گلهای زنده گی

37

3

کارته چهار عقب لیسه سوریا

رنگین کمان

38

7

سرک نو چهلستون

پیام روز

39

3

کوته سنگی کوچه هوتل هراتی ها

نگار

40

7

باغ رییس چهلستون

النجوم

41

6

چهار قلعه چهاردهی

مهد نخبگان

42

6

ایستگاه مهتاب قلعه

خانه کودک

43

 

ولایت غزنی

مهران

44

 

ولایت بلخ

برنا

45

 

ولایت بلخ

انگیزه ها

46

 

ولایت هلمند

عینو

47

 

ولایت غور

مشعل فایق

48

 

ولایت بامیان                ( غیر انتفاعی )

آرزو

49

10

وزیر اکبر خان             ( غیر انتفاعی )

اتصالات

50

8

شاه شهید                    ( غیر انتفاعی )

ملی ناشنوایان

51

9

پارک صنعتی پلچرخی     ( غیر انتفاعی )

کمیته سویدن

52

5

افشار سیلو                   ( غیر انتفاعی )

شرکت تنویر

53

 

باریک آب قره باغ          ( غیر انتفاعی )

السغان

54

 

 

 

 

 

ناحیه

موقعیت

اسم کودکستان

شماره

اول

پل باغ عمومی

مخابرات

1

اول

سینما پامیر

کلینیک مرکزی

2

اول

پل باغ عمومی

عایشه درانی

3

اول

سینما پامیر

بانک خون

4

اول

شهر کهنه

عاشقان و عارفان

5

اول

پل آرتل

شفاخانه ابن سینا

6

اول

سینما پامیر سرک جاده

شفاخانه میوند

7

دوم

مقابل وزارت اقتصاد

وزارت خارجه

8

دوم

چهارراهی پشتونستان

بانک ملی

9

دوم

پل باغ عمومی

استیناف ولایت کابل

10

دوم

چهارراهی پشتونستان

وزارت معدن

11

دوم

مراد خانی

وزارت دفاع

12

دوم

ده افغانان

شاروالی کابل

13

دوم

فروشگاه

وزارت عدلیه

14

دوم

شاه دوشمشیره

لیسه آریانا

15

دوم

فروشگاه

شفاخانه رابعه بلخی

16

دوم

ده افغانان

وزارت معارف

17

دوم

پل باغ عمومی

پشتنی بانک

18

دوم

کارته آریانا

لیسه شرینو

19

دوم

فروشگاه

وزارت مالیه

20

دوم

چهارراهی ملک اصغر

وزارت اقتصاد

21

دوم

سرک وزارت خارجه

اصلاحات اداری

22

دوم

جاده نادر پشتون

افغانستان بانک

23

دوم

پل باغ عمومی

اطلاعات و فرهنگ

24

دوم

فروشگاه

استوماتولوژِی

25

دوم

چهارراهی صدارت

ولایت کابل

26

سوم

ساحه پوهنتون کابل

طب کابل

27

سوم

کارته چهار

معینیت تخنیکی وزارت معارف

28

سوم

دهبوری

لیسه میرویس هوتکی

29

سوم

چهارراهی دهبوری

لیسه محمود هوتکی

30

سوم

دهبوری

دارالمعلمین سیدجمال الدین

31

سوم

جمال مینه

وزارت زراعت

32

سوم

کارته سخی

نسوان جمال مینه

33

سوم

پوهنتون کابل

پوهنتون کابل

34

سوم

سرک اول کارته چهار

لیسه رابعه بلخی

35

سوم

سرک اول کارته چهار

لیسه غازی

36

سوم

کارته چهار

لیسه سوریا

37

سوم

جمال مینه

انستتیوت تدریسی شفاخانه (شهرآرا)

38

سوم

دهمزنگ

اعمالتخانه پولیس

39

سوم

عقب وزارت زراعت

نسوان نمبر 19 جمال مینه

40

سوم

چهارراهی دهبوری

مکتب صوفی اسلام

41

سوم

کارته چهار

مکتب سید جمال الدین

42

چهارم

کلوله پشته

تنظیف شاروالی

43

چهارم

چهارراهی مارکیت

تاجور سلطانه

44

چهارم

شهرآرا

ملالی زژنتون

45

چهارم

کارته پروان

لیسه نادریه

46

چهارم

کوچه مسلم شهرنو

حج و اوقاف

47

چهارم

مقابل وزارت داخله

لیسه جمهوریت

48

چهارم

مقابل وزارت داخله

لیسه ملالی

49

چهارم

شهرآرا

علم فیض زاد

50

چهارم

سرک 3 تایمنی

لیسه حکیم ناصر خسرو

51

چهارم

چهارراهی گل سرخ

لیسه رابیا

52

چهارم

ایستگاه اخیر پوهنتون

شفاخانه علی آباد

53

چهارم

شهرنو

اکادمی علوم افغانستان

54

پنجم

سیلوی مرکز

سیلوی مرکز

55

پنجم

پولتخنیک

پوهنتون پولتخنیک

56

پنجم

افشار

استخدام معارف

57

پنجم

افشار سیلو

نسوان افشار

58

پنجم

چهارراهی قمبر

نسوان وحدت

59

پنجم

کمپنی

لیسه قلعه کاشف

60

پنجم

افشار

سره میاشت

61

پنجم

خوشحال مینه

کسیرالستفاده (ناهید شهید)

62

پنجم

افشار سیلو

اکادمی پولیس

63

ششم

قلعه بهادرخان

قلعه بهادرخان

64

ششم

چهارقلعه چهاردهی

لیسه چهار قلعه

65

ششم

دارالمان

انکشاف دهات

66

ششم

سه راهی علاوالدین

شفاخانه استقلال

67

ششم

کارته سه

وزارت تجارت

68

ششم

مقابل سفارت شوروی

پرورشگاه علاوالدین

69

ششم

قلعه شهاده

نسوان ام البنین

70

ششم

کارته سه

لیسه رخشانه

71

ششم

قلعه بختیار

لیسه قلعه بختیار

72

ششم

کارته سه

ریاست پاسپورت

73

هفتم

پیله وری ده دانا

اداره مستقل اراضی افغانستان

74

هفتم

سرک دارالمان سناتوریم

وزارت انرژی و آب

75

هفتم

عقب باغ بابر

عودت مهاجرین

76

هفتم

باغ رییس

لیسه سلطان راضیه

77

هفتم

سرک تخنیکم

مکتب عمراخان لطیفه

78

هفتم

سرک نو چهلستون

نسوان غازی ادی

79

هفتم

سه راهی علاوالدین

لیسه سردار کابلی

80

هفتم

فابریکه جنگلک

نسوان ایمنی

81

هفتم

چهلستون

نسوان چهلستون

82

هفتم

ده دانا

مکتب محراب الدین

83

هفتم

سرک دارالمان

پارالمان

84

هفتم

سرک دارالمان

لیسه حبیبیه

86

هشتم

شاه شهید

لیسه آمنه فدوی

87

هشتم

شاه شهید

حفظ و مراقبت کار شاروالی

88

هشتم

چمن حضوری

برشنا موسسه

89

هشتم

قلعه وزیر بگرامی

نسوان قلعه وزیر

90

هشتم

کارته نو

لیسه سید نور محمدشاه مینه

91

هشتم

کارته نو

نسوان بگرامی

92

هشتم

کارته نو

لیسه توتیا

93

هشتم

کارته نو

لیسه ذکور توتیا

94

نهم

مکروریان کهنه

فواید عامه

95

نهم

مکروریان سوم

انکشاف شهری

96

نهم

متصل مسلخ

سروی معدن

97

نهم

مکروریان سوم

ابوالقاسم فردوسی

98

نهم

مکروریان سوم

لیسه الفتح

99

نهم

مکروریان اول

کارامور اجتماعی

100

نهم

مکروریان سوم

وزرات سرحدات

101

نهم

چهارراهی آریانا

احصاییه مرکزی

102

نهم

هوتخیل

گمرک کابل

103

نهم

هوتخیل

کمیسون انتخابات

104

نهم

مکروریان چهار

لیسه سردار داود

105

نهم

سرتپه کارته نو

ذبیح الله عصمتی

106

نهم

ارزان قیمت

صدیق الله رشتین

107

نهم

مکروریان اول

شهدا و معلولین

108

نهم

مکروریان سوم

وزارت مبارزه با مواد مخدر

109

نهم

مکروریان

لیسه حاجی عبدالقدیر

110

نهم

چهارراهی مسعود

ستره محکمه

111

نهم

ده خدیداد

مکتب ده خدایداد

112

نهم

چهارراهی زنبق

لیسه امانی

113

دهم

قلعه فتح الله

لیسه زرغونه

114

دهم

شهرنو

وزارت امور زنان

115

دهم

وزیراکبرخان

شفاخانه وزیراکبر خان

116

دهم

سرک 13 وزیر اکبرخان

رادیو تلویزیون

117

دهم

وزیراکبرخان

اکادمی علوم طبی (400 بستر)

118

دهم

چهارراهی صدارت

معینیت اداری وزارت امور داخله

119

دهم

چهاراهی صدارت

وزارت داخله

120

دهم

چهارراهی آریانا

وزارت ترانسپورت

121

دهم

وزیراکبرخان

تعلیمات متوسط طبی

122

دهم

شهرنو

لوی حارنوالی

123

دهم

وزیراکبرخان

صحت طفل

124

دهم

شهرنو

لیسه احمدشاه مسعود

125

دهم

وزیراکبرخان

وزارت صحت عامه

126

دهم

میدان هوائی

ترمینل میدان هوائی

127

یازدهم

لیسه مریم

لیسه مریم

128

یازدهم

لیسه مریم

شفاخانه 102 بستر

129

یازدهم

لیسه مریم

مکتب غلام حیدرخان

130

دهم

بی بی مهرو

لیسه نسوان بی بی مهرو

131

دهم

بی بی مهرو

ریاست واپیکا

132

یازدهم

خیرخانه

بی بی سروری سنگری

134

یازدهم

خیرخانه

نمبر 13 خیرخانه ( مولانا جلال الدین)

135

یازدهم

خشت هوختیف

نسوان ذلیخا

136

یازدهم

حصه دوم خیرخانه

غفور ندیم

137

یازدهم

لیسه مریم

مخفی بدخشی

138

یازدهم

گولایی سینما

سیدالناصری

139

یازدهم

کوچه هوا شناسی

فقیرمحمد فیروزی

140

دوازدهم

ارزان قیمت

بی بی عایشه صدیقه

141

دوازدهم

ارزان قیمت

لیسه احمدشاه بابا

142

دوازدهم

ارزان قیمت

لیسه میرزمان خان

143

دوازدهم

ارزان قیمت

مکتب میر اکبر پامیر

144

سیزدهم

دشت بیست هزاری

لیسه زینب کبرا

145

پانزدهم

سه راهی

لیسه بی بی ساره

146

پانزدهم

قصبه خانه سازی

لیسه شهرک ملی

147

پانزدهم

خواجه بغرا

لیسه خواجه بغرا

148

پانزدهم

خیرخانه

نسوان سیدالناصری

149

پانزدهم

چهارراهی پنجصد فامیلی

لیسه پنجصد فامیلی

150

هفدهم

بادام باغ

اداره عالی مبارزه علیه فساد اداری

151

هفدهم

تهیه مسکن

لیسه تهیه مسکن (لیسه قاری نیک محمد)

152

هفدهم

سرکوتل خیرخانه

مواد نفتی و گاز

153