وضعیت هوای کابل

لیست پرواز ها

اوقات شرعی کابل

اذان صبح 5:31 ق-ظ
طلوع آفتاب 6:59 ق-ظ
اذان ظهر 12:30 ب-ظ
اذان عصر 3:29 ب-ظ
اذان مغرب 5:10 ب-ظ
اذان خفتن 6:37 ب-ظ

نرخ اسعار امروز

1 دالر 75.4806 افغانی
1 یورو 86.3125 افغانی
1 درهم 20.6313 افغانی
1 تومان 0.0074 افغانی
1 کلدار 0.5404 افغانی
1 هندی 1.0697 افغانی

روزنامه های کابل

پیام شاروالی‌کابل در مورد توطئه اخیر سودجویان و فرصت طلبان

گرچه روش اغفال رسانه‌ها از سوی افراد سودجو و فرصت طلب در دو سال اخیر چندین بار برای خراب ساختن اذهان عامه و تحریک آن برعلیه شاروالی‌کابل به کار‌گرفته شده است که گاهی تاحدی هم‌توانسته است از طریق آن فضای عمومی را بر علیه شاروالی‌کابل تحریک نمایند؛ اما آخرین موردی که از این روش استفاده شده چند روز قبل بود که طی آن بعضی از اسناد قرارداد شاروالی‌کابل با مرکز تحقیقاتی پوهنحی انجنیری پوهنتون‌کابل را که یک نهاد غیر‌انتفاعی و مربوط به پوهنتون‌کابل و به امضای وزیر تحصیلات عالی و ریس پوهنتون‌کابل و رییس پوهنحی انجنیری وقت تاسیس گردیده است، بصورت ناقص و پراگنده به نشر رسانیده و فضایی را ایجاد کرده است که گویا رهبری شاروالی‌کابل با موجودیت تضاد منافع، قوانین را نقض کرده است؛ حتا این اسناد را در اختیار رسانه‌ها و ادارات عدلی و قضایی کشور نیز قرار داده است.
این قرارداد نه تنها با یک نهاد حکومتی صورت گرفته که ذی نفع آن فقط حکومت افغانستان است نه افراد و اشخاص دیگر، بلکه بودجه آن نیز خیلی اندک بوده و حجم آن نظر به تمام پروژه‌های شاروالی‌کابل (0.3) درصد را تشکیل می‌دهد و بنابرآن اتهام ذی نفع بودن شخصیت‌ها و متخصصین بشمول رهبری شاروالی‌کابل در این پروژه را منطق و عقل سلیم قبول کرده نمی‌تواند.
هدف توطئه‌گران از این حرکات آنست تا منافع شخصی خود‌شان را که رهبری شاروالی‌کابل با بکارگیری استراتیژی‌های مشخص مبارزه با فساد و ایجاد سیستم‌های مدرن، قطع نموده است دوباره بدست آورند و یا در آینده آن را از دست ندهند.
شاروالی‌کابل به محض اطلاع یافتن از این شایعات و تلاش توطئه گران برای خراب کردن اذهان عامه، موضوع را با اداره محترم لوی‌سارنوالی و سایر ارگان‌های ذیربط عدلی و قضایی شریک ساخته و از آنها درخواست کرده است تا برای اطمینان مردم، این اسناد را از طریق مجراهای قانونی آن بصورت دقیق تحت بررسی قرار داده و نتایج آن را در اختیار مردم قرار دهند‌. همچنان شاروالی‌کابل از این ادارات محترم بصورت جدی تقاضا کرده است تا عاملین این توطئه‌ها را هرچه زودتر شناسایی و تحت پیگرد قانونی قرار دهند.
شاروالی‌کابل برای مردم شریف کابل اطمینان می‌دهد که در این قرارداد هیچ تضاد منافع و نقض قوانین وجود ندارد و هیچ یک از اعضای شاروالی‌کابل در آن ذی نفع نمی‌باشند. شاروالی‌کابل اطمینان می‌دهد که دارایی عامه بصورت بسیار شفاف آن به مصرف رسیده و پروسه‌های تدارکاتی این اداره یکی از شفاف ترین پروسه‌ها از نظر شفافیت و پاسخدهی در سطح حکومت افغانستان است و این اداره در مورد شفافیت آن پاسخگو می‌باشد.
:شاروالی کابل طی کمتر از دوسال گذشته توانسته است تمام مجراهای فساد در این اداره را شناسایی و اقدامات عملی برای مسدود ساختن آن را رویدست گیرد که در نتیجه توانسته ایم:
1. ؛بیشتر از (700) ملیون‌افغانی در عواید اداره افزایش داشته باشیم 
2. ؛بیشتر از (200) ملیون افغانی را با تزیید میزان خدمات، در مصارف این اداره صرفه جویی کنیم
3. ؛بیشتر از (688000) لیتر تیل در مصارف سوخت وسایط اداره با افزایش میزان خدمات، کاهش به عمل آوریم
4. ؛بیشتر از (700) کیلومتر لین سرک معادل جاده هفت متره سرک های اصلی و فرعی شهر کابل را زیر کار گرفته ایم
5. میزان رضایت مردم از شاروالی کابل را از طریق ارایه خدمات شفاف و به موقع به آنها، بلند ببریم.
ما در حال حاضر حدود (166) پروژه در عرصه‌های مختلف را با ارزش بیشتر از‌(8) میلیارد افغانی در هرگوشه و کنار شهرکابل تحت کار داریم که با تکمیل شدن آن نه تنها در زندگی مردم شهرکابل تغییرات اساسی به میان میاید، بلکه چهره فزیکی شهرکابل نیز تغییر خواهد یافت.
بنابر موارد یادشده از مردم شریف شهرکابل تمناداریم که الی تکمیل و نشر تحقیقات ادارات عدلی و قضایی درین مورد امید خود را از دست نداده و فریب توطئه گران را نخورند.