وضعیت هوای کابل

لیست پرواز ها

اوقات شرعی کابل

اذان صبح 4:40 ق-ظ
طلوع آفتاب 6:04 ق-ظ
اذان ظهر 11:38 ب-ظ
اذان عصر 3:33 ب-ظ
اذان مغرب 5:15 ب-ظ
اذان خفتن 6:37 ب-ظ

نرخ اسعار امروز

1 دالر 68.65 افغانی
1 یورو 87.50 افغانی
1 درهم 18.55 افغانی
1000 تومان 0.01750 افغانی
1000 کلدار 0.641 افغانی
1000 هندی 1.070 افغانی

روزنامه های کابل

جدول پرورشگاه های دولتی و خصوصی شهر کابل بابت سال ۱۳۹۶

 

ملاحظات

آدرس و موقعیت آن

مشخصات

نام پرورشگاه

شماره

 

ناحیه هفدهم تهیه مسکن مقابل بلاک های نود فامیلی

دولتی

پرورشگاه تهیه مسکن

۱

 

ناحیه ششم نزدیک سه راهی علاوالدین

دولتی

پرورشگاه علاوالدین

۲

 

ناحیه پانزدهم عقب هنگر های میدان هوایی

خصوصی

پرورشگاه فرشته نجات

۳

 

ناحیه شش سرک سناتوریم

خصوصی

پرورشگاه کابل

۴

 

پروان دوم مقابل مکتب خصوصی عامه شمال

خصوصی

پرورشگاه میرمن

۵

 

ناحیه پنج خوشحال خان

خصوصی

پرورشگاه ستاره یک

۶

 

ناحیه پنج خوشحال خان

خصوصی

پرورشگاه میهن

۷

 

کلوله پشته نزدیک خانه امرالله صالح

خصوصی

پرورشگاه هیواد خانه گل

۸

 

ناحیه هفدهم شهرک نجات

خصوصی

پرورشگاه حضرت محمد (ص)

۹

 

ناحیه شش گولای مهتاب قلعه

خصوصی

پرورشگاه خصوصی حفاظت اطفال

۱۰

 

ناحیه ده سرک پنج تایمنی

خصوصی

پرورشگاه سوزو

۱۱

 

ناحیه پانزدهم سرک موتر فروشی قصبه

خصوصی

پرورشگاه کابل استانبول

۱۲

 

ناحیه پانزدهم سرک موتر فروشی قصبه

خصوصی

پرورشگاه شمسه عادله

۱۳

 

ناحیه ششم سرک امید سبز دارالامان

خصوصی

پرورشگاه سکینه

۱۴

 

ناحیه سوم کوچه وکیل صمد

خصوصی

پرورشگاه اورفن هوز

۱۵

 

ناحیه نزدهم قلعه بختیاران

خصوصی

پرورشگاه ستاره ها خاکی

۱۶

 

ناحیه دوازدهم ارزان قیمت چهارراهی محبس شهرک نوروز آباد

خصوصی

پرورشگاه خصوصی اسر

۱۷

 

ناحیه سوم نو آباد دهمزنگ

خصوی

پرورشگاه امام بخاری

۱۸

 

 

 

 

۱۹