وضعیت هوای کابل

لیست پرواز ها

اوقات شرعی کابل

اذان صبح 4:36 ق-ظ
طلوع آفتاب 6:02 ق-ظ
اذان ظهر 12:30 ب-ظ
اذان عصر 4:18 ب-ظ
اذان مغرب 6:06 ب-ظ
اذان خفتن 7:27 ب-ظ

نرخ اسعار امروز

1 دالر 75.3042 افغانی
1 یورو 85.4875 افغانی
1 درهم 20.5333 افغانی
1 تومان 0.0066 افغانی
1 کلدار 0.5444 افغانی
1 هندی 1.0617 افغانی

روزنامه های کابل

پروسه داوطلبی بهسازی زیر بناهای سرک خواجه بغرا ناحیه پانزدهم

25 حمل 1397

1. این دعوت برای داوطلبی به سلسله اطلاعیه عمومی تدارکا تی برای این پروژه که به تاریخ 30-جنوری-2013 نشریه ( UN Development Business) به نشررسیده بود منتشر میگردد. 2 . دولت جمهوری اسلامی افغانستان برای شاروالی کابل پیشنهاد یک مقدار کمک بلاعوض را از صندوق وجهی بازسازی افغانستان برای تمویل مصارف پروگرام انکشافی شهرکابل نموده است و درنظر دارد برخی از وجوه این کمک را به منظور تادیه بهسازی زیر بناهای سرک خواجه بغرا ناحیه پانزدهم، نمبر قرارداد KMDP/W-87/T Contract Package No. به مصرف رساند. 3. اكنون شاروالی کابل آفرهای سر بسته را از داو طلبان واجد شرائط و مجرب به منظور بهسازی زیر بناهای سرک خواجه بغرا ناحیه پانزدهم ، نمبر قرارداد KMDP/W-87/T را مطالبه میدارد. 4. ميعاد اكمال كار(تطبيق پروژه) 6 ماه اعتبار از آغاز كارميباشد. 5. داوطلبی به روش رقابت آ زاد ملی ( (NCB تعین که طرزالعمل آن در رهنمود بانک جهانی (تدارکا ت تحت قرضه بانک بین ا لمللی برای توسعه و عمران و کریدت ا تحا د یه انکشاف بین ا لمللی منتشره ماه جنوری 2011) مشخص گردیده و کلیه داو طلبان از کشور های واجد شرائط که دراسناد داو طلبی ذکر گردیده ميتوانند در اين داوطلبی شركت نمايند. 6.علاقه مندان واجد شرایط میتوانند معلومات بیشتر را از بخش تداکارت پروگرام انکشافی شهر کابل KMDP/KM ذریعه ایمیل : nangialai.barakzai@gmail.com کاپی smmkbl@gmail.com و اسناد را از دفتر پروگرام انکشافی شهرکابل همه روزه بعد از نشر اعلان از تاریخ 15 اپریل 2018 الی 14 می 2018 به استثنای روزهای رخصتی از ساعت 9:00 قبل از ظهر الی 4:00 بعد از ظهر بدست بیاورند. 7. ایجابات ,واجد شرايط بودن داوطلبان مشتمل است بر: (الف) کمترین حجم سالا نه امور ساختمانی داو طلب موفق دريك از پنج سال گذشته باید 56,000,000 افغانی باشد. (ب‌) تجربه بحیث قراردادکننده در قرارداد مشابه حد اقل یک کار به ارزش 34,000,000 افغانی درجریان پنج5 سال گذشته( برای مطابقت با این شرط کار اجرا شده بایست 70 فیصد تکمیل باشد). (ج) پیشنهاد برای بدست اوردن ( مالکیت، کرایه، استخدام و غیره) وسائط ضروری باید حسب ذیل باشد: 1. اکسکواتور- ( 10-20 تن با تجهیزات بیلچه آن 300 ، 600 و 1200 ملی متر) یک عراده 2. اکسکواتور و لودر(که ظرفیت بیلچه آن 1500کیلو گرام و ظرفیت بیل آن یک متر مکعب باشد). دو عراده 3. دمپ ترک (به ظرفیت 5- 15 متر مکعب( 5عراده 4. لودر(که ظرفیت بیل آن 2-5 متر مکعب باشد). یک عراده 5. رولر (به ظرفیت 8-10 تن با تایرفلزی – رابری) دو عراده 6. رولر (به ظرفیت 2-4 تن با تایر آهنی) دو عراده 7. کانکریت مکسر سیار (با ظرفیت 15. 0 – 3. 0 متر مکعب) دو عدد 8. دستگاه تولیدی و مخلوط کانکریت (با ظرفیت حد اقل 20 متر مکعب در ساعت) یک سیت 9. کانکریت مکسرسیار"نصب در موتر" (تقریبآ با ظرفیت 2-7 متر مکعب ) پنج عراده 10. تانکر آب ( با ظرفیت 5-25 کیلو لیتر ) سه عراده 11. اسکریدر( با سایز مختلف ) سه عدد 12. گریدر (معمولی) دو عراده 13. کانکریت ویبراتور(سوزنی به قطر 6mm ) شش سیت 14. جنراتور(با ظرفیت 2 الی 10 کیلووات) دو پایه 15. واتر پمپ (5. 1 انچ - 4 انچه ) دوپایه 16. ماشین ساکت دو پایه 17. ماشین توتل استیشن یک پایه 18. ماشین لیول، دو پایه 19. موترکرین یک عراده داو طلب میتواند وسایل و لوازم مخلتف با معلومات کافی که نشان دهنده ظرفیت معادل وسایل و لوازم بالا و یا بیشتر از آن باشد ارایه بدارد (د) كارمندان كليدی براي اين پروژه بايد قرار ذيل باشد: مدیر پروژه قرارداد شده، باداشتن پنج سال تجربه کاری در کار های با خصوصیت و مغلقیت مشابه، با داشتن تجربه مدیریت که کمتر از سه سال نباشد. انجنیر سرک و آبروها با داشتن سه سال تجربه کاری در کار ها با خصوصیت و مغلقیت مشابه . مدیر اطمینان از کیفیت (QA-QC) باداشتن سه سال تجربه کاری در کار ها با خصوصیت و مغلقیت مشابه (م) دارا یی نقده و یا سهولت های کریدتی مجزا از سایر تعهدات وغیر از هر نوع پیش پرداخت هائیکه تحت قرارداد پرداخته میشود بايد کمتراز 14,000,000 افغانی نباشد. (ی) برای تصدیق مفصل در مورد ارزیابی بعدی لطفا به قسمت I. رهنمايی براي داوطلبان(ITB) و قسمت II. صفحه معلومات آفر (Bid Data Sheet). مراجعه شود. الويت به شركت ها و سرمايه گزاري های مشترك داخلي در نظر گرفته نخواهد شد. معیار های اضافی ذیل برای اعطاء قرارداد قابل اجرا خواهند بود. 1- آنعده از کمپنی های که هم اکنون با شاروالی کابل کدام قرارداد دارند، قرارداد دیگری برایشان اعطاء نخواهد شد مگر اینکه اجرای کار قرارداد قبلی شان با شاروالی کابل رضایت بخش باشد. کار رضایت بخش ذیلآ تعریف میگردد : الف: قراردادی نباید بیشتر از %10 از تقسیم اوقات کاری خویش عقب مانده باشد. ب: قراردادی نباید بیشتر از یک اخطاریه جهت اصلاح نواقص تخنیکی دریافت نموده باشد. ج: کیفیت کار مطابق مشخصات تخنیکی بوده باشد. 8. یک سیت مکمل ا سناد داو طلبی به لسا ن انگلیسی توسط داوطلبان علا قمند با ارائه درخواست كتبی ا ز تاریخ15 اپریل 2018 الی 14 می 2018 از آدرس ذيل و بعد ازتادیه مبلغ یک هزارو پنجصد (1,500) افغانی خریداری شده میتواند. طرز پرداخت بصورت نقده بوده و شخصا ً به دفتر واحد رهبری پروگرام برده میشود. یک رسید رسمی در مقابل این فیس غیر قابل بر گشت داده خواهد شد. داوطلبان میتواند اسناد داو طلبی را از آدرس ذیل که در اخیر این اعلان ذکر گردیده بدست بیاورند. 9. اوراق نرخدهی (آفر) باید به و یا قبل از ساعت 10:00 قبل از ظهر مورخ 15 می 2018 تسلیم داده شود. به آفر الکترونیکی اجازه داده نمیشود. آفرهای نا وقت مسترد میگردد. آفر ها عملا ً در حضور نما ینده گان داوطلبان که خواسته باشند در جلسه آفركشايی اشتراك نمايند در آدرس ذیل بلافاصله پس از انقضای وقت تعین شده برای ارائه آفر به ساعت 10:00 قبل از ظهر مورخ 15 می 2018 باز میگردد. 10. از داو طلبان و یا نماینده رسمی شان دعوت بعمل می آید تا درورکشاپ قبل از آفركشايی که به تاریخ 30- اپریل -2018 ساعت 10:00 قبل از ظهربخاطر واضح ساختن موضوعات ، جواب سوالات و یا دیگر موضوعات، که در دفتر پروگرام انکشافی شهرکابل واقع ناحیه دهم، سرک 14 وزیر محمد اکبر خان، قسمت الف، سرک فرعی سوم ج، خانه نمبر 322.دایر میگردد اشتراک نمایند. 11. اصل تضمين بانكی حاوی مبلغ 1,000,000.00 افغانی بايد ضم آفر ها ارائه گردد. 12. آدرس های که در بالا به خاطر معلومات ، خریداری اسناد داو طلبی و ارایه آفر ها ذکر شد عبارت است از: آدرس: دفتر پروگرام انکشافی شهرکابل واقع ناحیه دهم، سرک 14 وزیر محمد اکبر خان، قسمت الف، سرک فرعی سوم ج، خانه نمبر 322. نوت : در صورتیکه روز آفر گشائی و مجلس داوطلبی برای داو طلبان مصادف به روز رخصتی و یا از طرف دولت رخصتی اعلان شود، ورکشاپ قبل از آفر گشائی و مجلس داو طلبی در روز کاری بعدی در همان ساعت برگزار می گردد.