وضعیت هوای کابل

لیست پرواز ها

اوقات شرعی کابل

اذان صبح 3:42 ق-ظ
طلوع آفتاب 5:12 ق-ظ
اذان ظهر 11:59 ب-ظ
اذان عصر 4:45 ب-ظ
اذان مغرب 6:46 ب-ظ
اذان خفتن 8:15 ب-ظ

نرخ اسعار امروز

1 دالر 68.40 افغانی
1 یورو 80.50 افغانی
1 درهم 18.57 افغانی
100 تومان 17.70 افغانی
100 کلدار 635 افغانی
100 هندی 1.70 افغانی

روزنامه های کابل

پالیسی ها و طرزالعمل ها

شمارهعنوان سندتعداد فصلتعداد مادهحالتتاریخ انفاذجریدۀ رسمیضمیمه 
1 طرز العمل کنترول ومراقبت از اجرای امورات ساختمانی 00 00 نافذ
1396/01/26 00 اسناد ضمیه
2 طرز العمل صدور جوازنامه کنترول و مراقبت کار ساختمان جهت اجرای امورات ساختمانی 00 00 نافذ 1396/01/26 00 اسناد ضمیه  
3 طرزالعمل بورد رسیدگی به  شکایات شاروالی کابل در مسایل صدور مجوز ساختمان 00 00 نافذ 1396/01/26 00 اسناد ضمیه  
4 طرز العمل صدورجوازنامه کنترول و مراقبت کار ساختمان جهت اجرای امورات ساختمانی  00 00 نافذ 1396/01/26 00 اسناد ضمیه  
5 طرز العمل سند بهره برداری ساختمان 00 00 نافذ 1396/01/26 00 اسناد ضمیه  
6 طرزالعمل صنف بندی صدور مجوز ساختمان 00 00 نافذ 1396/01/26 00 اسناد ضمیه  
7 طرزالعمل ویزه نقشه های ساختمانی در محدوده ماستر پلان شهر کابل 00 00 نافذ 1396/01/26 00 اسناد ضمیه  
8 طرز العمل کنترول ومراقبت از اجرای امورات ساختمانی 00 00 نافذ 1396/01/26 00 اسناد ضمیه  
9 طرزالعمل تحقق ضمیمه شماره 4 قانون محصول خدمات شهری  وسایل اشتهاری 00 00 نافذ 1396/01/26 00 اسناد ضمیه  
10 طرزالعمل صدور مجوز ساختمان از یک دفتر واحد (آمریت صدور مجوز ساختمان) 00 00 نافذ 1396/01/26 00 اسناد ضمیه