وضعیت هوای کابل

لیست پرواز ها

اوقات شرعی کابل

اذان صبح 5:11 ق-ظ
طلوع آفتاب 6:35 ق-ظ
اذان ظهر 12:25 ب-ظ
اذان عصر 4:02 ب-ظ
اذان مغرب 5:43 ب-ظ
اذان خفتن 7:05 ب-ظ

نرخ اسعار امروز

1 دالر 69.5828 افغانی
1 یورو 82.4500 افغانی
1 درهم 18.8686 افغانی
1 تومان 0.0169 افغانی
1 کلدار 0.6361 افغانی
1 هندی 1.0650 افغانی

روزنامه های کابل

پالیسی ها و طرزالعمل ها

شمارهعنوان سندتعداد فصلتعداد مادهحالتتاریخ انفاذجریدۀ رسمیضمیمه 
1 طرزالعمل کنترول و مراقبت از اجرای امورات ساختمانی 00 00 نافذ
1396/01/26 00 اسناد ضمیه
2 طرز العمل صدور جوازنامه کنترول و مراقبت کار ساختمان جهت اجرای امورات ساختمانی 00 00 نافذ 1396/01/26 00 اسناد ضمیه  
3 طرزالعمل بورد رسیدگی به  شکایات شاروالی کابل در مسایل صدور مجوز ساختمان 00 00 نافذ 1396/01/26 00 اسناد ضمیه  
4 طرز العمل صدورجوازنامه کنترول و مراقبت کار ساختمان جهت اجرای امورات ساختمانی  00 00 نافذ 1396/01/26 00 اسناد ضمیه  
5 طرز العمل سند بهره برداری ساختمان 00 00 نافذ 1396/01/26 00 اسناد ضمیه  
6 طرزالعمل صنف بندی صدور مجوز ساختمان 00 00 نافذ 1396/01/26 00 اسناد ضمیه  
7 طرزالعمل ویزه نقشه های ساختمانی در محدوده ماستر پلان شهر کابل 00 00 نافذ 1396/01/26 00 اسناد ضمیه  
8 طرز العمل کنترول ومراقبت از اجرای امورات ساختمانی 00 00 نافذ 1396/01/26 00 اسناد ضمیه  
9 طرزالعمل تحقق ضمیمه شماره 4 قانون محصول خدمات شهری  وسایل اشتهاری 00 00 نافذ 1396/01/26 00 اسناد ضمیه  
10 طرزالعمل صدور مجوز ساختمان از یک دفتر واحد (آمریت صدور مجوز ساختمان) 00 00 نافذ 1396/01/26 00 اسناد ضمیه  
11 طرزالعمل تحقق ضمیمه شماره 4 قانون محصول خدمات شهری ( وسایل اشتهاری ) 00 00 نافذ

1396/01/26

00 اسناد ضمیه