وضعیت هوای کابل

لیست پرواز ها

اوقات شرعی کابل

اذان صبح 3:05 ق-ظ
طلوع آفتاب 4:47 ق-ظ
اذان ظهر 12:30 ب-ظ
اذان عصر 4:43 ب-ظ
اذان مغرب 7:05 ب-ظ
اذان خفتن 8:20 ب-ظ

نرخ اسعار امروز

1 دالر 71.3957 افغانی
1 یورو 83.3255 افغانی
1 درهم 19.3094 افغانی
1 تومان 0.0116 افغانی
1 کلدار 0.6022 افغانی
1 هندی 1.0540 افغانی

روزنامه های کابل

کار سرک های اتصالی پروان سوم الی پنجصد فامیلی جریان دارد

18 اسد 1396

در پیوند به کار ساختمان اساسی سرک های اتصالی پروان سوم الی پنجصد فامیلی و گولایی پارک الی خشت هوختیف امروز کار کندنکاری زیر ساخت سرکهای مذکور از چهارراهی پروان سوم به استقامت چهارراهی تنظیف نیز آغاز گردید. 7 روز پیش کار ساختمان این سرکهای با اهمیت خاص از لحاظ مشکلات سال های متمادی، از استقامت پنجصد فامیلی آغاز گردید و قرار است به اسرع وقت در چند نقطه دیگر کار نیز آغاز گردد طول مجموعی این سرکها 5.748 کیلو با عرض های 36 متر، 30 مترو 20 متر بوده که از برنامه بهبود و موثریت ترانسپورت شهری شاروالی کابل در سال جاری ساخت و ساز خواهد شد رهبری شاروالی کابل غرض دست یافتن شهروندان به ساخت زود فرصت زمانی این سرکها مطابق به اسناد قرار داد بالای شرکت قرار دادی فشار وارد نموده تا هرچه عاجل از اینکه سرکها مذکور ازاهمیت خاصی در سطح شهر کابل برخورداربوده، بعد از مطالعات فنی و مسلکی همه جانبه از سوی شاروالی کابل، غرض دست یافتن شهروندان به یک سیستم ترانسپورت پایدار و سرکهای مدرن و معیاری، دیزاین و همچنان به خاطرمدیریت آبهای سطحی و جاده های که جوابگوی نیازمندی حجم عابرین ترافیکی باشد، نقشه های جدید آن ترتیب و آماده گردیده است که با تطبیق آن در سیمای شهر و زنده گی مردم به خصوص باشندگان ساحات خیرخانه سهولت های متعددی رونما خواهد شد. قابل ذکراست، ساختمان اساسی این سرکهای عمومی در چهارموقعیت بارز شهرچون از قسمت چهارراهی پروان سوم الی چهارراهی تنظیف، از چهارراهی تنظیف الی لب جر، از لب جر الی چهارراهی پنجصد فامیلی و از گولایی پارک الی خشت هوختیف به طول مجموعی 748، 5 کیلو متر که شامل ساخت آبروها، پیاده رو ها، سرسبزی گلدان ها و غرس نهال، تنویرسرک، دهلیز های ترافیکی برای عابرین پیاده، خطوط بایسکل رانی، نصب علایم ترافیکی، ایستگاه ها و احداث تاسیسات ایمنی ترافیکی برای وسایط و عابرین میباشند. هزینه این پروژه که نزدیک به هشت ونیم میلیون دالر برآورد گردیده از کمک های بانک جهانی پرداخت می گردد و کار ساختمان آن توسط شرکت ساختمانی و سرکسازی عمران هولدنگ گروپ پیش برده میشود و در مدت کمتراز یکسال به پایه اکمال برسد.