وضعیت هوای کابل

لیست پرواز ها

اوقات شرعی کابل

اذان صبح 3:08 ق-ظ
طلوع آفتاب 4:48 ق-ظ
اذان ظهر 12:35 ب-ظ
اذان عصر 4:58 ب-ظ
اذان مغرب 7:12 ب-ظ
اذان خفتن 8:25 ب-ظ

نرخ اسعار امروز

1 دالر 80.3133 افغانی
1 یورو 90.6504 افغانی
1 درهم 21.9004 افغانی
1 تومان 0.0065 افغانی
1 کلدار 0.5093 افغانی
1 هندی 1.1673 افغانی

روزنامه های کابل

پروسه داوطلبی اجاره دهی موازی (50 ) متر مربع زمین غرض نصب یکپایه انترنیتی واقع بالا کوه تپه وزیرمحمد اکبر خان

13 حمل 1398

  شاروالی کابل از شرکت ها واشخاص انفرادی دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی اجاره دهی موازی (50 ) متر مربع زمین غرض نصب یکپایه انترنیتی واقع بالا کوه تپه وزیرمحمد اکبر خان به اجاره داده میشود اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوط را در بدل پرداخت1000 یکهزارافغانی بدون باز گشت بدست آورده آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سر بسته از تاریخ نشر اعلان الی ۲۱ روز تقویمی به مدیریت خدمات غیر مشورتی ریاست تدارکات شاروالی کابل واقع ده افغانان بسپارند . تضمین آفرنقدا مبلغ 50000(  پنجاه هزار افغانی ) بوده و جلسه آفر گشایی به روز معینه به دفترکارریاست تدارکات تدویر میگردد اعلان متذکره در سایت های  KM.GOV.AFو  NPA.GOV.AF  نیز به نشر میرسد . 

پول حق الاشاعه اعلان نقدآ از وجه معتمد اخذ و بل کتنگ آنرا غرض اجراآت بعدی ارسال خواهند نمود .