وضعیت هوای کابل

لیست پرواز ها

اوقات شرعی کابل

اذان صبح 3:42 ق-ظ
طلوع آفتاب 5:12 ق-ظ
اذان ظهر 12:30 ب-ظ
اذان عصر 4:45 ب-ظ
اذان مغرب 6:46 ب-ظ
اذان خفتن 8:12 ب-ظ

نرخ اسعار امروز

1 دالر 78.4675 افغانی
1 یورو 87.1250 افغانی
1 درهم 21.1410 افغانی
1 تومان 0.0056 افغانی
1 کلدار 0.5091 افغانی
1 هندی 1.1379 افغانی

روزنامه های کابل

اطلاعیه قرار داد حوض شنا ، کانتنین و محل بایسکل نگهبانی واقع مکروریان اول

7 جوزا 1398

ریاست تصدی تدویر و مراقبت مکروریانها حوض شنا ُ کانتنین و محل بایسکل نگهبانی آن واقع مکروریان اول که ملکیت این تصدی میباشد طور قرار داد به کرایه میدهد. 

اشخاص ، موسسات و شرکت های خصوصی که خواهش به کرایه گرفتن جایداد فوق الذکر را طور قرار داد داشته باشند بعد از ارایه درخواست شرطنامه را در بدل مبلغ 3000 افغانی پول بدون بازگشت از مدیریت عمومی خدمات رایت حفظ و مراقبت مکروریانها واقع بلاک 23 مکروریان اول اخذ و آفر های خویش را طور سر بسته به مدیریت عمومی اسناد و ارتباط ریاست بسپارند و خود شان هفت روز بعد از نشر اعلان غرض اشتراک در مجلس آفر گشایی به ساعت 9:30 دقیقه قبل از ظهر به ریاست تصدی تدویر و مراقبت مکروریانها مراجعه نمائید . 

شرطناممه را ملاحظه کرده میتواند تضمین آفر مبلغ 5000،000پنجصد هزارافغانی و تضمین اجرای قرار داد مطابق شرطنامه ترتیب شده نقدآ اخذ میگردد .