وضعیت هوای کابل

لیست پرواز ها

اوقات شرعی کابل

اذان صبح 3:15 ق-ظ
طلوع آفتاب 4:52 ق-ظ
اذان ظهر 12:30 ب-ظ
اذان عصر 4:42 ب-ظ
اذان مغرب 6:50 ب-ظ
اذان خفتن 8:25 ب-ظ

نرخ اسعار امروز

1 دالر 70.9439 افغانی
1 یورو 84.7557 افغانی
1 درهم 19.1811 افغانی
1 تومان 0.0107 افغانی
1 کلدار 0.5901 افغانی
1 هندی 1.0578 افغانی

روزنامه های کابل

طرح و تطبیق

معرفی مختصر:ریاست طرح و تطبیق پلانهای شهری، یکی از ریاست های مرکزی و کلیدی شاروالی کابل است . 

تشکیلات : این ریاست در تشکیل فعلی خود دارای ریاست، معاونیت، مدیریت اداری، مدیریت صدور نقشه ها، و مدیریت پلان و فرمایشات بوده و همچنان دارای دو آمریت عمومی: شهرسازی و تعمیرات میباشد
 آمریت شهرسازی در تشکیل خود دارای شعبات: مدیریت پلانسازی، تطبیق ماستر پلان، سرکسازی، GIS، تنظیم مجدد زمین، توسعه و انکشاف مجدد پلانی زمین، اقتصاد شهرسازی، و سروی و جیودیزی میباشد.
آمریت تعمیرات در تشکیل خود دارای شعبات: مدیریت مهندسی، انجنیری، سنجش و برآورد، و شبکات انجنیری میباشد.  و تعداد کارمندان این ریاست (۲۶۵) کارمند رسمی و (۶۱) کارمند اجیر است.

چارت تشکیلاتی ریاست طرح و تطبیق

. وظایف و مسوولیت های ریاست طرح و تطبیق : این ریاست در چوکات شاروالی کابل در قسمت ترتیب پلانهای شهری مطابق ماستر پلان منظور شده و تطبیق آن به اساس اصول و مقررات وظایف محولۀ خویش را به پیش میبرد