وضعیت هوای کابل

لیست پرواز ها

اوقات شرعی کابل

اذان صبح 4:00 ق-ظ
طلوع آفتاب 5:00 ق-ظ
اذان ظهر 12:30 ب-ظ
اذان عصر 4:20 ب-ظ
اذان مغرب 6:05 ب-ظ
اذان خفتن 7:20 ب-ظ

نرخ اسعار امروز

1 دالر 75.4993 افغانی
1 یورو 88.1063 افغانی
1 درهم 20.4213 افغانی
1 تومان 0.0060 افغانی
1 کلدار 0.5909 افغانی
1 هندی 1.0658 افغانی

روزنامه های کابل

ریاست حفظ مراقبت و کار

 

معرفی مختصر و تاریخچه : ریاست حفظ مراقبت و کار امروز ،همان مدیریت عمومی کار و ساختمان است که درسال(۱۳۳۳هـ .ش) بنابر ضرورت عینی وعرضه خدمات عام المنفعه به شهروندان درساحه سیاه سنگ کابل با تشکیل دوصد تن کارمند و کارگر،در ساحه مذکور که فعلاً بنام سرک اول سیدنورمحمد شاه مینه یاد میشود به مساحت(۲۵۶۲۰) مترمربع ایجاد شد.درسال (۱۳۶۴ ه.ش) با ارتقاء ظرفیت کاری مدیریت کارو ساختمان این مدیریت به نام ریاست کار و ساختمان درچوکات یک تصدی انتفاعی تحت اداره ریاست بلدیه وقت تغییرشخصیت حقوقی نموده و اساسنامه آن رسماً در جریده رسمی وقت به نشررسید .
ریاست تصدی ساختمانی وقت، تمام مصارف اداری و تدارکاتی خود را از عواید بدست آمده اکمال و سالانه مکلف به پرداخت تادیات لازم دولتی نیز بود. درسال(۱۳۸۱ ه.ش) بنابر تصمیم مقامات صالحه و منظوری مقام محترم ریاست دولت موقت افغانستان تصدی ساختمانی به واحد بودجوی شاروالی کابل در جنب دیگر ریاست های مرکزی تغییر شخصیت نمود که تمامی جایدادهای منقول و غیرمنقول آن سرمایه شاروالی کابل و هم پرداخت مصارف ضروری و تدارک مواد ساختمانی، سرکسازی و روغنیات آن نیز به شاروالی کابل تعلق گرفت ، با تغیرشخصیت حقوقی نام اداره هم تغییر و بنام ریاست حفظ ،مراقبت و کار مسمی شد که روند کاری آن همانند گذشته ادامه دارد.
هدف : ریاست حفظ، مراقبت و کاریک ارگان خدماتی عام المنفعه بوده که عرضه خدمات ساختمانی را درچوکات شاروالی کابل به عهده دارد. هدف کاری آن احداث و ساختمان سرک، ساختمان تعمیر های اداری و رهایشی، ساختمان پل و پلچک و جویچه های کناره جاده های عمومی، دیوار استنادی دریای کابل، ساختمان سایه بان های و دیگر وظایف خدمات عامه مشابه آن بوده است
تشکیلات :  این ریاست به تعداد(۱۱۳۳) نفرکارکنان بوده که منجمله (۲۲۰)نفرکارمند اداری وفنی و تعداد(۹۱۳) نفرکارگران خدماتی و مسلکی می باشد. که متشکل است از مدیریت های سرکسازی ، ساختمان ، کنترول و مراقبت سرکها ، تنویر جاده ها ، ترانسپورت ، ورکشاپها ، شعبات ادارای و کلینیک صحی و فابریکه تولیدی تره خیل میباشد .

چارت تشکیلاتی ریاست حفظ و مراقبت کار

 
وظایف و مسوولیتها : احداث و ساختمان سرکهای اسفالت شده ، ساختمان پل و پلچک ، کانال ها و جویچه ها ، رد ابهای کنار جاده های عمومی ، تعمیر های اداری ، دیوار های استنادی دریای کابل ، ترمیم و داغگیری جاده ها و سایر خدمات عامه میباشد.