وضعیت هوای کابل

لیست پرواز ها

اوقات شرعی کابل

اذان صبح 3:05 ق-ظ
طلوع آفتاب 4:47 ق-ظ
اذان ظهر 12:30 ب-ظ
اذان عصر 4:43 ب-ظ
اذان مغرب 7:05 ب-ظ
اذان خفتن 8:20 ب-ظ

نرخ اسعار امروز

1 دالر 71.3957 افغانی
1 یورو 83.3255 افغانی
1 درهم 19.3094 افغانی
1 تومان 0.0116 افغانی
1 کلدار 0.6022 افغانی
1 هندی 1.0540 افغانی

روزنامه های کابل

شاروالی کابل کار برداشتن موانع را آغاز نمود


شاروالی کابل به هدف فراهم آوری سهولت شهروندان، دوم سرطان سال روان، کار برداشتن موانع پیاده روها و سرکهای شهررا به همکاری قوماندانی گارنیزیون کابل، قوماندانی زون 101 آسمایی، امنیت ملی و لوی سارنوالی از مقابل قوماندانی گارنیزیون کابل، سرک میدان هوایی بین المللی کابل، ناحیه اول، ناحیه دوم  وناحیه سوم شهرآغاز نمود.
این درحالیست که نظر به شکایات متعدد شهروندان و حسب هدایت مقام ریاست دولت جمهوری اسلامی افغانستان، کار برداشتن موانع از پیاده رو ها و سرکهای شهر روی دست گرفته شده و قرار است تا دو ماه آینده، پنجاه فیصد سرکها و پیاده رو های کابل از وجود موانع کانکریتی و فلزی پاک کاری و به روی عابرین گشوده شود.
قابل ذکراست، از این کار تعداد کثری از باشنده گان شهراستقبال نموده و هکاری شانرا در این پیکار با شاروالی کابل اعلام نمودند.