وضعیت هوای کابل

لیست پرواز ها

اوقات شرعی کابل

اذان صبح ۰۲:۵۵ ق-ظ
طلوع آفتاب ۰۴:۴۰ ق-ظ
اذان ظهر ۱۱:۵۵ ب-ظ
اذان عصر ۴:۵۵ ب-ظ
اذان مغرب ۷:۱۲ ب-ظ
اذان خفتن ۸:۵۵ ب-ظ

نرخ اسعار امروز

1 دالر 68.20 افغانی
1 یورو 90.50 افغانی
1 درهم 71.50 افغانی
100 تومان 18.50 افغانی
100 کلدار 618.00 افغانی
100 هندی 960.00 افغانی

روزنامه های کابل

ریاست های مرکزی

معرفی مختصر ریاست دفتر مقام شاروالی کابل:

ریاست دفتر مقام یکی از ریاست های کلیدی شاروالی کابل بوده و مسوولیت مستقیم مسایل مربوط به مقامات ارشد شاروالی کابل اعم از تنظیم ملاقات ها و جلسات مقامات ارشد شاروالی کابل، اجراات اداری در بخش مصوبات، احکام و فرامین مقامات محترم ریاست جمهوری، ریاست محترم اداره عمومی امور، کابینه و شورای وزیران، و غیره موارد مربوطه  را بدوش دارد. این ریاست در تشکیل فعلی خود دارای () آمریت، و یک مدیریت اجراییه و تعداد () کارمند و پرسونل خدماتی می باشد

معرفی مختصر ریاست آگاهی عامه شاروالی کابل:

ریاست آگاهی وارتباط عامه ، ریاست نو ایجاد در تشکیل شاروالی کابل میباشد. این ریاست به تاریخ 2/8/1391 رسماً توسط شاروال کابل همان وقت افتتاح و به فعالیت آغاز نمود. مرکز آگاهی وارتباط عامه به مثابهء پل ارتباطی میان مردم و شاروالی کابل بوده . این مرکز به طور موثر برای شهروندان کابل از طریق آگاهی دهی ، ارائه معلومات و پیگیری و ثبت شکایات مردم خدمات ارایه می نماید. هر نوع معلومات مفید و ارزنده را در مورد کارکردهای شاروالی کابل ، معلومات جامع در مورد اصناف مراکز فرهنگی و رسانه ها ، ادارات رسمی دولتی ، اماکن تاریخی ، شبکات مخابراتی ، مراکز تفریحی و ضمناً ارائه معلومات راجع به نفوس ، ساختمان ها ، زیر بناها ، جایداد ها و وضعیت جغرافیایی شهر..... سایر اماکن اجتماعی که در محوطه شهر کابل موجود است به دسترس شهروندان قرار میدهد. این ریاست در تشکیل فعلی خود دارای یک مدیریت تکنالوژی ، سه عضو اداری که بشمول اینها جمعآ به تعداد 21 نفر کارمند دارد که 3 کارمند ان در بخش ثبت عرایض ، 11 کارمند در بخش خدمات مشتریان و 2 پرسونل در بخش خدماتی اجرای وظیفه مینمایند.

معرفی مختصر ریاست استملاک شاروالی کابل:

استملاک یعنی انتقال جایداد های افراد، اشخاص و نهادهای دولتی و شخصی به جمع دولت (شاروالی کابل) به منظور تطبیق پلانهای تفصیلی و ارائه خدمات اجتماعی به شهروندان شهر. استملاک یک پروسه بسیار مهم بوده که نقش ارزنده را در انکشاف شهر بازی مینماید. در حال حاضر تشکیل موجوده ریاست استملاک شاروالی کابل دارای 43 نفر کارمند میباشد که شامل رئیس استملاک، معاونیت، سه مدیریت عمومی، دو مدیریت بست چهار، پنج مدیریت فنی و پنج حوزه استملاکی میباشد.

معرفی مختصر ریاست پالیسی وانسجام شاروالی کابل

ریاست پالیسی وانسجام که درساختار تشکیلاتی شاروالی کابل منحیث یکی از واحد های اساسی و کلیدی محسوب میگردد، تحت هدایت مقام محترم شاروالی کابل قرارداشته ، که امور پلانگذاری وطرح پروژه ها را به منظور اعمار زیربنا ها درشهر کابل جهت ارایه خدمات بهتر شهری به عهده دارد ونیز در رابطه به انکشاف و بهبود شهر وارتقآی سطح زنده گی شهروندان محترم شهر کابل ، عقد قرارداد ها با ادارات محترم دولتی، موسسات  محترم غیر حکومتی و کمپنی های محترم داخلی وخارجی پیرامون احداث سرکها، پارکها، پروژه های رهایشی وغیره امور بازسازی وبهسازی، جلب مساعدت ها از طریق ادارات محترم غیر حکومتی، دونر ها وموسسات محترم بین المللی جهت بهبود وانکشاف شهر و آماده ساختن بودجه انکشافی، ترتیب پاسپورت شهر کابل و جمع آوری اعداد وارقام در قبال آن وفراگیری بورسهای تحصیلی و آموزشی فنی به خارج از کشور جهت ارتقآ و کسب تجارب کاپی کارمندان شاروالی کابل از وظایف عمده واساسی ریاست میباشد. این ریاست دارای سی نفر تشکیل بوده و دارای یک بست معاونیت، یک بست آمریت روبط بین المللی و مدیریت های عمومی پروژه سازی، پروتوکولها، هماهنگی دونر ها، ارتباط خارجه، پلان فرمایشات، احصائیه، مدیریت تحریرات وارتباط و بودجه انکشافی میباشد

معرفی مختصر ریاست تفتیش داخلی شاروالی کابل :

ریاست تفتیش داخلی یکی از ریاست های مهم وکلیدی در ساختار شاروالی کابل میباشد که به اساس مصوبه شماره(2644) مورخ 17 قوس 1395 شورای وزیران ایجاد گردیده است وصلاحیت  دارد تا امورات اداری، مالی، عوایدی، حقوقی ،تخنیکی وتدارکاتی تمام ریاست ها وادارات مربوط به شاروالی کابل را درروشنایی قوانین نافذه کشور ومقررات داخلی شاروالی تفتیش وارزیابی نماید. ریاست تفتیش داخلی درتشکیل خویش رئیس، معاون، امریت عمومی تحلیل، شش آمریت گروپ  تفتیش، مدیریت تحریرات ومدیریت نظارت دارد.

معرفی مختصر ریاست تنظیف

ریاست تنظیف یکی از واحد های قدمه دوم وغیر بودیجوی در ساختار تشکیلاتی شاروالی کابل به  شمار می رود که از عوایل تاسیس وایجاد شاروالی فعلی و بلدیه وقت از لحاظ ساختاری یک رکن مهم و کلیدی را در راستای تامین نظافت شهر و مدیریت تنظیم  زباله های جامد تشکیل داده است این ریاست با داشتن (122) نفر کارمند و (3625)پرسونل خدماتی و (410) وسایط مختلف نوع در حال حاضر مصروف فعالیت های روتین خویش در بخش تنظیف شهر می باشد  ودر جریان هرروز مقدار زیاد زباله های جامد تولیدی تاسیسات شهری به حجم بین (3500الی 4500) متر مکعب را مدیریت می نماید و خدمات عرض نده و شایان را برای شهروندان محترم شهر کابل ارایه می دارد .

  معرفی مختصر ریاست تنظیم مارکیت ها ی شاروالی کابل:

ریاست تنظیم مارکیت ها : که با تغیر سیستم اقتصادی کشور به مقایسه پلان ریاست کنترول قیم عرض وجود نمود منحیث  یک ریاست کلیدی تنظیم کننده مارکیت های شهر ،اصناف وتنظیم روابط اصناف با شاروالی کابل غرض عرضه خدمات شهری اجتماعی وترویج فرهنگ شهری در سطح شهر کابل مصروف فعالیت بوده وتحقق بخشنده محصول اخذ خدمات شهری نیز میباشد . این ریاست باداشتن (49) نفر مامور تعداد (60) نفر اجیر وتعداد (13)نفر اجیر بالمقطع در بخش های کنتورل از متخلفین اصناف شهر وتنظیم شهری توزیع جواز فعالیت بمنظور ساختن دیتابیس اصناف ،جرایم متخلفین ، کنترول از وزن بوری های آرد ،برنج ،پیش برامد دکاکین ،پاکسازی پیاده روها جمع آوری محصول خدمات شهری در دروازه های ورودی شهر کابل طبق لایحه منظور شده وتحویلی پول عواید به بانک به حساب شاروالی  کابل میباشد

معرفی مختصرریا ست حفظ مراقبت و کار شاروالی کابل:

ریاست حفظ مرافبت و کار فعلی بنابر ضرورت های عینی شهر کابل در سال ۱۳۳۳ در چوکات مدیریت عمومی بنام کار و ساختمان ایجاد که تا امروز مصروف عرضه خدمات عام المنفعه میباشد تعداد فعلی پرسونل فنی و اداری آن ۲۲۰ نفر کارمند و کارگران آن شامل ۹۱۳ نفر میباشد  که متشکل است از مدیریت های سرکسازی ، ساختمان ، کنترول و مراقبت سرکها ، تنویر جاده ها ، ترانسپورت ، ورکشاپها ، شعبات ادارای و کلینیک صحی و فابریکه تولیدی تره خیل میباشد .و اهداف اساسی کار ان احداث و ساختمان سرکهای اسفالت شده ساختمان پل و پلچک ، کانال ها و جویچه های رد ابهای کنار جاده های عمومی ، تعمیر های اداری ، دیوار های استنادی دریای کابل ، ترمیم و داغگیری جاده ها و سایر خدمات عامه میباشد.مدیریت کار و ساختمان قبلی ،در سال 1364 بنام ریاست کار و ساختمان در چوکات یک تصدی انتفاعی تحت اداره ریاست بلدیه وقت تغیر شخصیت حقوقی نموده و اساسنامه آن رسمآ در جریده رسمی وقت به نشر رسید. در سال 1381 بنابر تصمیم مقامات صالحه و منظوری مقام محترم ریاست دولت موقت افغانستان تصدی ساختمانی به واحد بودجوی شاروالی کابل در جنب دیگر ریاست های مرکزی تغیر شخصیت نمود که تمامی جایداد های منقول و غیر منقول آن جز سرمایه شاروالی کابل و هم پرداخت مصارفات ضروری و تدارک مواد ساختمانی و سرکسازی و روغنیات آن نیز به شاروالی کابل تعلق گرفت و با تغیر شخصیت حقوقی نام اداره هم تغییر و بنام ریاست حفظ مراقبت و کار یاد گردید ولی پروسه کاری آن همانا مثل گذشته ادامه دارد و طی سالهای اخیر مدیریت کنترول و مراقبت سرکها که از جمله ضرورت مبرم بود و مقام محترم در جریان عقد موافقتنامه آن قرار دارند هم جز ساختار تشکیلاتی این ریاست گردید.

معرفی مختصرریاست تصدی تدویر و مراقبت مکروریانهای شاروالی کابل:

ریاست  تصدی  تدویر و مراقبت مکروریان ها منحیث تصدی خدماتی و اجتماعی خود کفا به طور 24 ساعته در خدمت باشنده گان مکروریانها و پروژه های مربوط ( پروژه تهیه مسکن، سره مینه، 90 فامیلی، شهر آرا و بلاک های هوایی) قرار داشته که وظایف عمده آن تولید و توزیع آب آشامیدنی ، انتقال فاضلاب  مکروریان ها و مراجع پروتوکول کننده غرض تصفیه به دستگاه تصفیه خانه مکروریانها ، پاک کاری ساحات مکروریانها، سرسبز نمودن ساحات سبزپلانی مکروریانها، ترمیمات جاریه داخل اپارتمانه در بخش برق، نلدوانی نمودن دستگاه مرکز گرمی  مکروریان ها درفصل زمستان میباشد.این تصدی دارای 114 نفر کارمندان فنی و اداری و 412 کارگران فنی  و  پرسونل خدماتی  که مجموعاً 526 نفر تشکیل می باشد. این تصدی دارای بخش های معاونیت اداری، معاونیت فنی،آمریت عمومی پلان و انجنیری و سرمحاسبیت است.

معرفی مختصر ریا ست خدمات کلتوری شاروالی کابل:

ریاست خدمات کلتوری یکی ازریاست خدماتی وکلتوری شاروالی کابل است وارتباط مستقیم با همشهریان شهرکابل همه روزه داشته وبا امکانات دسته داشته خود توانسته خدمات را برای مردم شهرکابل ارایه نموده ورضایت مردم شهرکابل بدست آورد.این ریاست درتشکیل فعلی خود دارای یک معاونیت ʻدوامریت ʻامریت باغ وحش وامریت باغ بابرشاه که فعلا" درقیومت موسسه آغاخان میباشد ودارای ده مدیریت میباشدعبارت ازمدیریت تحریرات ʻمدیریت تنظیم لوحه هاʻمدیریت خدمات اجتماعی ʻمدیریت جوانان ʻمدیریت ارکستر مدیریت سینماها ومدیریت موزیک که جمعا" به تعداد (44)کارمند رسمی وبه تعداد(172)اجیرمیباشد.

معرفی مختصر ریاست سرسبزی شاروالی کابل:

ریاست سرسبزی یکی ازریاست های مرکزی واداره مهم حیاتی وباارزش  وسرسبزی شهربوده که همیشه دربهبودبخشیدن وضع هوای شهرکابل که باعث تصفیه هوا تقلیل وکاهش آلوده گی هوا ، مساعدساختن زمینه تفریح برای شهروندان میشود خدمت میکند .که دارای (57) کارمندرسمی و(811) نفرخدماتی وفنی درتشکیل منظورشده دارد.

معرفی مختصر ریاست طرح و تطبیق شاروالی کابل:

ریاست طرح و تطبیق پلانهای شهری یکی از ریاست های مرکزی و کلیدی شاروالی کابل است. این ریاست در چوکات شاروالی کابل در قسمت ترتیب پلانهای شهری مطابق ماستر پلان منظور شده و تطبیق آن به اساس اصول و مقررات وظایف محوله خویشرا به پیش میبرد. این ریاست در تشکیل فعلی خود دارای ریاست، معاونیت، مدیریت اداری، مدیریت صدور نقشه ها، و مدیریت پلان و فرمایشات بوده و همچنان دارای دو آمریت عمومی: شهرسازی و تعمیرات میباشد. آمریت شهرسازی در تشکیل خود دارای شعبات: مدیریت پلانسازی، تطبیق ماستر پلان، سرکسازی، GIS، تنظیم مجدد زمین، توسعه و انکشاف مجدد پلانی زمین، اقتصاد شهرسازی، و سروی و جیودیزی میباشد. آمریت تعمیرات در تشکیل خود دارای شعبات: مدیریت مهندسی، انجنیری، سنجش و برآورد، و شبکات انجنیری میباشد.  و تعداد کارمندان این ریاست (۲۶۵) کارمند رسمی و (۶۱) کارمند اجیر است.

معرفی مختصر ریاست کنترول ساختمانهای اساسی شاروالی کابل:

ریاست کنترول ساختمانهای اساسی به مثابه یکی از واحد های اداری وفنی مسولیت نظارت از کنترول ساختمانها، اعم از جاده ها وتعمیرات موجود در داخل محدوده ماسترپلان شهری میباشد. این ریاست تحت هدایت مستقیم معینیت ترانسپورت وظایف محوله خویش را به پیش میبرد و در تشکیل فعلی خویش دارای یک ریس، یک آمریت و شش مدیریت میباشد که در مجموعا دارای  (40) مامور و (7) اجیر میباشد.ریاست کنترول ساختمانهای اساسی با مقام محترم شاروالی کابل، معینت ترانسپورت ، ریاست پالیسی و انسجام،  وریاست طرح و تطبیق پلانهای شهری در جهت تطبیق ماستر پلان  شهر کابل مبنی بر نوسازی و بازسازی شهرکابل همکار میباشد . فعالیت این ریاست در چوکات  قوانین، فرامین و مقررات و مصوبات مرعی الاجرا دولت جهوری اسلامی افغانستان بوده و دارای واحد بودجوی و مهر بخصوص خویش میباشد.

معرفی مختصر ریاست مالی و اداری شاروالی کابل:

ریاست مالی و اداری یکی از ریاست های کلیدی شاروالی کابل بوده و به حیث ستون فقرات شاروالی کابل کارمینماید. تشکیل این ریاست  دارای یک بست معاونیت حسابی ، یک بست مدیریت عمومی خدمات و به تعداد (12) مدیریت میباشد که وظایف خویش را در مطابقت به لایحه وظایف این ریاست انجام میدهند. با روی کار امدن رهبری جدید، قانون مداری و شفافیت در تمام پروسه های کاری این ریاست و مدیریت های آن با جدیدیت تمام در نظر گرفته میشود.ارائه خدمات عمومی یکی از مهم ترین وظایف این  ریاست میباشد. مسئولیت فراهم آوری خدمات حمایوی، تهیه و تدارکات اجناس ، مواد ساختمانی و سرکسازی ، روغنیات و پرزه جات وسایط از جمله مهمترین وظایف این ریاست بشمار میرود. ساختار بودجه و تشکیل سال مالی شاروالی کابل هم یکی دیگر از  وظایف مهم این  ریاست میباشد. این ریاست همچنان مسئولیت اجراء حواله های معاشاتی وپرداخت ها را به عهده دارد  و در اجراء و تهیه نمودن هرگونه پیشنهادات اصولی ادارات محترم شاروالی اقدامات  بموقع و قانونی می نماید.  تنظیم وسایط  ، ثبت اجناس  خریداری شده ، تهیه قرطاسیه و مفروشات دفتر نیزازجمله وظایف اینریاست بوده و میباشد.

  معرفی مختصر ریاست ملكيت هاي  شاروالی کابل:

ریاست  ملكيت ها يك ارگان خدماتی بوده که وظایف اصلی آن از قبیل توزیع نمرات رهایشی در شهر کابل – تحصیل قیمت ساحات تجارتی – بلاک ها – اجرای قباله اول عنوانی ولایت کابل - ثبت قباله جات نمرات پلانی و تحصیل قیمت  نمرات رهایشی - بلند منزل ها و اضافه ستانی ساحات پلانی در شهر کابل میباشد که در تشکیل فعلی خویش دارای پنج مدیریت به نام های  مدیریت توزیع زمین – مدیریت تحصیل عواید املاکی – مدیریت ثبت املاک – مدیریت تحریرات و مدیریت دیتابیس میباشد که دارای  (30) نفر کارمند و ( 11  ) نفر پرسونل خدماتی میباشد .

معرفی مختصر ریاست منابع بشری شاروالی کابل:

ریاست منابع بشری یکی از ریاست های کلیدی شاروالی کابل است که مسوولیت مستقیم مدیریت امور مربوط به منابع بشری اعم از استخدام، ارتقای ظرفیت، ترفیع و غیره مواردمربوط به کارمندان این اداره را بدوش دارد. این ریاست در تشکیل فعلی خود دارای سه آمریت (آمریت استخدام، آمریت ارزیابی اجراات و سوانح، آمریت آموزش وانکشاف منابع بشری) و مدیریت اجراییه بوده و دارای تعداد 21 کارمند و 4 کارکن خدماتی دارد.
پنج ماه قبل، خانم مقدسه یورش، یک تن از کادرهای تحصیل یافته در کشور امریکا توسط محترم سرپرست شاروالی کابل به رهبری این ریاست گماشته شده و از آن تاریخ ببعد، تغییرات زیادی در فعالیت های این ریاست بوجود آمده است.

معرفی مختصر ریاست نشرات  شاروالی کابل:

ریاست نشرات  تنها ریاست درشاروالی کابل است که مسوولیت مستقیم هماهنگی  رسانه ها ، انعکاس فعالیت ها و غیره موارد مربوط به اطلاع رسانی از طریق رسانه جمعی را بدوش دارد. این ریاست در تشکیل فعلی خود دارای پنج امریت است  ، مدیریت اداری ، مدیریت فلم های مستندو تعداد (42) کارمند و  پرسونل خدماتی می باشد.

ریاست صحت محیطی و محیط زیست  در یک نگاه کلی:

شاروالی کابل در  پهلوی  سایر  فعالیت های خدماتی اجتماعی   به اساس ماده شانزدهم بند هفتم و هشتم قانون شاروالی ها   ریاستی تحت عنوان صحت محیطی و محیط زیست در تشکیلات شاروالی کابل ایجاد نمود. این ریاست با داشتن ۱۵  عضو فعال مسلکی در  چهار مدیریت مسئولیت دارد تا در بخش عرضه خدمات  معیاری در مورد مراعات نمودن لوایح و مقرارات  صحت محیطی و محیط زیست که توسط  اصناف  برای شهروندان شهر کابل  صورت میگیرد فعالیت های برای اصناف دربخش های ( بلند بردن سطح آگاهی، توصیه ها ، بررسی ، کنترول و ساختن لوایح  جدید)  انجام دهد.

معرفی مختصر مشاوریت ارشد مقام در امور ترانسپورت:

به اساس پیشهناد رهبری شاروالی کابل، مشاوریت دیزاین جاده ها از طرف مقام عالی ریاست جمهوری در ماه جوزا سال 1395 منظور گردید. و به اساس هدایت مقام محترم شاروالی کابل، در پهلوی موضوعات دیزاین، مسولیت همآهنگی برنامه های بخش ترانسپورت نیز به این مشاوریت واگذار گردید. پوهنیار شیخ احمد متین، یک تن از کادرهای مجرب و تحصیل یافته در کشور امریکا، توسط محترم سرپرست شاروالی کابل به این سمت گماشته شدند.

معرفی مختصر مشاوریت حقوقی:

مشارویت حقوقی یک اداره در چوکات تشکیل شاروالی کابل میباشد و در اراگان های عدلی و قضایی در هماهنگی با ریاست محترم قضایای دولت از منافع مالی و معنوی شاروالی کابل در راستای قانون و مقررات نافذه کشور دفاع میکند.

معرفی مختصر مشاوریت مقام در امور مدیریت ترافیک:

به اساس پیشنهاد رهبری شاروالی کابل، مشاوریت مدیریت ترافیک از طرف مقام عالی ریاست جمهوری در ماه جوزا سال 1395 منظور گردید. و به اساس هدایت مقام محترم شاروالی کابل، این مشاوریت وظایف دیزاین و یا چک دیزاین جاده ها از نگاه سیستم های مدیریتی ترافیک و ایجاد طرح ها و پلان های پیشنهادی برای کاهش ازدحام شهری و افزایش مصونیت ترافیکی در شهر کابل را به عهده دارد. بر علاوه این مشاوریت مسئولیت هماهنگی برنامه های شاروالی کابل را با مدیریت ترافیک کابل دارد.