وضعیت هوای کابل

لیست پرواز ها

اوقات شرعی کابل

اذان صبح 4:00 ق-ظ
طلوع آفتاب 5:00 ق-ظ
اذان ظهر 12:20 ب-ظ
اذان عصر 3:40 ب-ظ
اذان مغرب 5:40 ب-ظ
اذان خفتن 7:00 ب-ظ

نرخ اسعار امروز

1 دالر 76.1476 افغانی
1 یورو 87.9727 افغانی
1 درهم 20.5931 افغانی
1 تومان 0.0062 افغانی
1 کلدار 0.5802 افغانی
1 هندی 1.0633 افغانی

روزنامه های کابل

اعلامیۀ شاروالی کابل:

دستفروشان، متشبثین کوچک شهری اند که بخش مهمی از اقتصاد شهر کابل را تشکیل میدهند. شاروالی کابل، مسولیت دارد تا زمینه اشتغال این متشبثین محترم را در جاهای مناسب شهر مساعد نماید تا آنها بتوانند کسب و کار شان را بصورت عادی ادامه دهند .   
اما از آنجا که این متشبثین ما طی پانزده سال گذشته بصورت نا منظم و پراگنده در هر طرف شهر مستقر گردیده و از طرفی هم باعث ایجاد مشکلات بر روی جاده های شهر گردیده اند، شاروالی کابل برای اولین بار برای تنظیم و مدیریت درست دستفروشان، یک برنامه عملی را رویدست گرفت که از یکطرف باعث ثبات و رونق بیشتر در کسب و کار این هموطنان ما میگردد و از طرف دیگر مشکلات عابرین بر روی جاده ها را مرفوع می سازد.
ایجاد یک طرزالعمل معیاری برای مدیریت دستفروشان، شناسایی محلات جدید برای دستفروشان در هر ناحیه، و سروی دستفروشان از جمله فعالیت هایی اند که از یکسال بدینسو توسط شاروالی کابل انجام یافته و اینک کار عملی تطبیق این برنامه را آغاز کرده ایم که در ساحات مختلف از جمله پل باغ عمومی، میرویس میدان و سرای شمالی کار جمع آوری و تنظیم دستفروشان در آن شروع شده است و خوشبختانه دستفروشان ما در ساحات متذکره از این طرح استقبال و با شاروالی کابل همکاری کرده اند.
اما اخیرا بدنبال آغاز این برنامه مهم در شهر، عده ای از افراد با سوء استفاده از نام معلولین و دستفروشان ما، دست به بعضی فعالیت های اعتراضی بمنظور توقف و ناکام سازی این برنامه زده اند.
ما برای شهروندان کابل اطمینان میدهیم که این طرح را با جدیت عملی می سازیم و به هیچ کسی اجازه نمی دهیم که مانع تطبیق این پروسه بزرگ مردمی شده و باعث تداوم ازدحام و بی نظمی در سطح شهر گردد.