وضعیت هوای کابل

لیست پرواز ها

اوقات شرعی کابل

اذان صبح 3:17 ق-ظ
طلوع آفتاب 4:56 ق-ظ
اذان ظهر 12:30 ب-ظ
اذان عصر 4:56 ب-ظ
اذان مغرب 7:07 ب-ظ
اذان خفتن 8:20 ب-ظ

نرخ اسعار امروز

1 دالر 73.0028 افغانی
1 یورو 85.5039 افغانی
1 درهم 19.8063 افغانی
1 تومان 0.0092 افغانی
1 کلدار 0.5649 افغانی
1 هندی 1.0708 افغانی

روزنامه های کابل

اماکن ورزشی

 

استد یوم ورزشی کابل ؛ قدیمی ترین مکان برگزاری مسابقات ورزشی وهمایش ها درشهر کابل

ورزشگاه یا استدیوم ، محلی است که معمولاً برای برگزاری آزاد مسابقات ، کنسرت ها ویا دیگربرنامه ها ی نمایشی، ازآن استفاده می شود . ورزشگاه ها ازیک محوطه اصلی یا زمین بازی، که پیرامون آن محل‌های قراردارد که تماشاگران و یا بینندگان برنامه بطورایستاده یا نشسته قادرخواهند بود آن مراسم 
 را تماشا کنند.
استدیوم ورزشی کابل  به مثابه یک جایگاه تاریخی  ، تاریخ پراز فراز ونیشیبی راطی سالیان متمادی پشت سر گذ اشته  ومراحل تکاملی خودرا پیموده است  که ازاین جایگاه  نه تنها به منظور فعالیت های ورزشی استفاده صورت می گیرد، بلکه همواره محل همایش ونمایش جشن های ملی نیز بوده است .
درسال 1303 درزمان شاه امان الله خان  ،دو ورزشگاه بنا نهاده شد اولی آن درولسوالی پغمان بنام ورزشگاه دوره که نشانه ای از آن تاکنون نیز موجود است و ورزشگاه دومی غازی استدیوم بود که درابتدا این استدیوم به شکل یک زمین خالی بود، ساختمان وتعمیری درآن وجود نداشت که معمولا فعالیت های ورزشی مخصوصآ دربخش پهلوانی به شکل هفته وار درآن صورت میگرفت  تااینکه درسال 1313 درزمان محمد ظاهر شاه، انجمن ورزشی ایجاد گردید بالاخره درسال 1315 افغانستان توانست عضویت خانواده بازی های جهانی را کسب کند. درسال 1335 آهسته ، آهسته دیوارهای غازی استدیوم اعمار گردید ویک تعداد دندانه ها به منظور نشستن تماشاچیان در آن  ساخته شد وتا همین سال فعالیت های ورزشی درکمیته ملی المپیک صورت میگرفت.  به قول فضل احمد فضل یار رئیس فنی وتخنیکی تربیت بدنی،  درسال 1352 دردوران داود خان یک سلسله تغییرات کلی درغازی استدیوم بوجود آمد وکار بازسازی آن شروع شد. دندانه های آن از 8 دندانه به 19 دندانه ارتقاءیافت یک تعداد تاسیاسات ودفاتر برای کارمندان آن نیزساخته شد. درسال 1358 کمیته المپیک ازتربیت بدنی جداشد  وبرای تمام رشته های ورزشی،  ورزشگاه های مستقل ساخته شد. دومیدان سرباز برای تمرینات ورزشی ورزشکاران  ویک ورزشگاه ویک جمنازیوم مخصوص بانوان اعمار گردید .همین اکنون دراستدیوم ورزشی کابل 52 فدراسیون ورزشی فعال وجود دارد  .


گل محمد مدیر عمومی تشریفات غازی استدیوم  خاطرات خود رااز این استدیوم چنین بازگو می کند: من  شاگرد مکتب بودم که درروز اول جشن استقلال  رسم گذ شت معارف برگزارمی شد، پادشاه باخانواده خود دراین مراسم شرکت میکرد. متعلمین ومحصلین از پیش روی شان به شکل رسم گذشت تیر می شدند. اولین مسابقه ای که درغازی استدیوم برگزارشد درسال 1941 مسابقه فوتبال بین کشورایران وافغانستان بود که نتیجه آن مساوی به پایان رسید .
محمدعارف پیمان رئیس نشرات ریاست تربیت بدنی، اینگونه اظهارعقیده می کند : با توجه به شرایط کنونی ونظربه دلایلی که کارشناسان ورزشی دارند ،این ورزشگاه یک ورزشگاه معیاری ومدرن نیست درمقایسه با استدیوم های جهان و درواقع میتوان گفت که غازی استدیوم صرف یک استدیوم ورزشی است . برای رفع مشکلات ورزشکاران که جوابگوی نیازهای کنونی ورزشکاران نیست،اما صرف نظرازاین همه میتوان گفت غازی استدیوم به مثابه اولین ورزشگا ه که به مناسبت استرداداستقلال  بنام غازی استدیوم نامگذاری شده ازنگاه قدامت تاریخی خود یک نام با مسما ویک جایگاه باارزش وماندگار درتاریخ پرافتخارورزش درکشور ماست که قهرمانان افتخارآفرین ومدال آوران درا ین مکان پرورش و رشد یافته اند .

چمن حضوری؛مکان مناسبی به ورزش کشور،اما اکنون دروضعیت نا منا سب

چمن حضوری درگذشته های دور،علفزاری بیش نبود؛ بعدآبه عنوان یکی ازساحات سبز ومحل منا سب برای برگزاری جشن های عنعنوی باشنده گان کابل تبد یل گردید.ازسال 1317 به اینطرف توجۀ بیشتر به چمن حضوری صورت گرفته است.شاروالی وقت مسؤولین رادرخصوص سرسبزی وحفظ ومرا قبت آن توظیف نمود.میدان این چمن حدود( 2.5 )هکتار زمین را احتوا مینماید. درحال حاضرچمن حضوری به محلی برای تجمع كثافات و پناهگاهی برای معتادين و افراد ولگرد تبد يل شده كه بازسازی آن به باور بيشتر مردم نه تنها باعث دور ساختن این افراد می شود بلکه به زیبایی محيط زيست و ايجاد فضای سبز كمك خواهد كرد. شهریان کابل از این چمن خاطرات خوشی دارند. فضل احمد فضلیاررئیس فنی و مسلکی درکمیته ملی المپیک میگوید: چمن حضوری درگذشته  توسط مؤظفین آن از طریق دریای کابل آبیاری، حفظ و مراقبت میگردید. بعد از سال 1375 به مخروبه وبه میدان موتر وموترسایکل رانی مبدل شده بود، بالاخره درحمل سال 1390 بازسازی و سرسبزی چمن حضوری که کار آن یک سال  طول کشید، به همکاری مالی بنیاد عزیزی آغاز و به تاریخ 2 عقرب توسط معا ون اول وقت ریا ست جمهوری اسلامی افغانستان افتتاح گردید. ریاست تربیت بد نی و ورزش و کمیته ملی المپیک بعد از افتتاح چمن حضوری ،زمینه تمرینات تمام کلپ های کابل را که شامل لیگ برتر، دسته الف و ب فوتبال میباشند مساعد ساخت که تعداد این کلپ ها به بیش از چهل کلپ میرسید.در چمن حضوری به تعداد 11 میدان تمرینی فوتبال و دو میدان استندرد برای انجام مسابقات که هر میدان دارای گول های سیار بود و همچنان یک میدان رگبی و یک میدان هاکی و والیبال در آن وقت برای فدراسیونهای متذکره در نظر گرفته شده بود. ورزشکاران از اینکه بعد از مدت ها، بالای سبزه ورزش میکردند نهایت خورسند به نظر میرسیدند ولی متأسفانه تخمی که در حصه سرسبزی چمن حضوری استفاده گردیده بود از سبزه تزئینی بوده که برای فعالیت های ورزشی مناسب نبود. بعد از مد ت دو ماه چمن حضوری دوباره به مخروبه مبدل شد. بالاخره درسال 1394 چمن حضوری در اثر عقد تفاهم نامه که با شاروالی کابل به امضا رسید دوباره به شاروالی کابل واگذار گردید.محمد عارف پیمان آمر اطلاعات وآگاهی عامه در مورد وضیعت فعلی چمن حضوری می گوید: چمن حضوری باید که به شکل فعلی گذاشته نشود این جا به یک محل تفریحی و ورزشی مبدل شود .گل محمد مدیر تشریفات غازی استدیوم میگوید : چمن حضوری در زمان امیر حبیب الله خان جور شده ودرآن زمان که او به بازی گلف علاقه داشت بازی می کرد وچند بار بازسازی شده کبل اش خشک شده  واین کتاره های چمن حضوری  درزمانی که انور جکدلک که رئیس کمیته ملی المپیک بود به همکاری کمپنی ام تی ان جورشد در اینجا در گذشته های دور،مسابقات بز کشی میشد .درجشن مردم عام کابل واطراف می آمدند میله میکردند ودر این جا خربوزه فروخته میشد تبنگ های شورنخود فراوان بود مردم فوتبال میکردند. خاطره جالبی که از این چمن دارم در زمان های گذشته ، درجشن هادر این چمن با این بزرگی ووسعت اش جای پا ی ماندن نبود. اما حالا این چمن علاوه بر نداشتن سبزه و از بین رفتن کتاره‌هایش به محل تجمع معتادین مواد مخدر مبدل شده است .ورزشکارانی‌که پس از بازسازی چمن حضوری از امکانات درست آن استفاده می‌کردند، حالا می‌گویند که به جز از زمین خاکی، چیزی دیگری در این چمن بزرگ وجود ندارد