قفس خالی شیرمرجان دوباره پُرگردید

باغ‌ وحش کابل که درسال ۱۳۴۶۶ تاسیس گردیده محلی برای نگه‌داری حیات وحش و مکان برای بازدید شهروندان کابل می‌باشد، درگذشته باغ وحش کابل دارای شیرمعروف بنام مرجان بود که مردم از نقاط مختلف کشور جهت تماشای این شیر به باغ وحش کابل می‌آمدند اما بعد از مرگ این شیر تنها قفس خالی و یک مجسمۀ مرجان در صحن این باغ وجود داشت، چندی قبل شش قلاده شیرافریقایی کمیاب مذکر ومونث دارای رنگ سفید که عمرشان یک یا دوساله است، به کشور پاکستان قاچاق می‌شدند، توسط پولیس سرحدی گرفتار و بعد از هماهنگی رهبری شاروالی کابل با وزارت امورداخله و مسولین امنیتی ولایت قندهار به تعداد چهار قلادۀ آن ازقومندانی سرحدی هلمند به باغ وحش کابل تسلیم داده شد و تلاش‌ها به منظور تسلیمی دوقلادۀ شیر دیگر همچنان ادامه دارد.
قابل یاد آوریست که در باغ وحش کابل به تعداد ۱۰۰۰ نوع حیوانات، پرندگان و ماهیان به شکل معیاری نگه‌داری می‌گردد که درسال گذشته تقریبآ ۸۰۰ هزارنفر از این باغ دیدن نمودند.