كنفرانس ها و سیمینار ها

ورکشاپ حق دسترسی به اطلاعات در شاروالی کابل تدویر یافت : 

ورکشاپ حق دسترسی به اطلاعات ،از سوی کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات برای کارکنان شاروالی کابل در تالار کنفرانس های شاروالی کابل تدوير يافت.

در آغاز این ورکشاپ عبدالجلیل سلطانی مشاور مطبوعاتی مقام شاروالی کابل به نمایندگی از اداره شاروالی کابل به معاون و اعضای کمیسیون مذکور طی صحبتی خوش آمدید گفته و افزود: دسترسی به اطلاعات به موقع و دقیق از حقوق حقۀ شهروندان است و این امر یکی از گامهای موثر به سوی شفافیت و حکومت داری خوب می باشد. وی افزود: شاروالی کابل و تمام بخش های مربوطه آن در این زمینه متعهد بوده و مسئول هستند تا به متقاضیان اطلاعات، در وقت و زمان معین آن پاسخ های لازم را ارایه دهند. سپس عین الدین بهادری معاون کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات طی صحبتی از چگونگی اطلاعات و دسترسی به آن صحبت نموده افزود: آگاهی و دسترسی شهروندان به اطلاعات یکی از حقوق طبیعی انسان ها بوده و خوشبختانه قانون اساسی جدید افغانستان در سال 1382 این حق را برای مردم افغانستان به رسمیت شناخته و دولت را مکلف به اطلاع رسانی به مردم ساخته است. پس از رویکار آمدن حکومت وحدت ملی، توشیح قانون دسترسی به اطلاعات یکی از اولین فعالیت هایی است که توسط مقام ریاست جمهوری اسلامی افغانستان به انجام رسیده و همچنان کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات تاسیس گردیده تا بتواند از چگونگی اطلاع رسانی ارگان های دولتی به مردم نظارت نماید. وی اضافه کرد که این کمیسیون طی دو سال گذشته توانسته است دستاوردهای زیادی در این زمینه داشته باشد و با ادارات و وزارتخانه های مختلف حکومتی نشست ها و ورکشاپ های مختلفی را برگزار نماید. در این ورکشاپ ولی الله مصباح کارشناس آگاهی عامه کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات طی ارایه بسته معلوماتی، معلومات همه جانبه راجع به اهداف، فعالیت ها و مکلفیت های کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات و همچنان درباره مکلفیت ادارات دولتی از چگونگی ارایه اطلاعات به موقع به مردم، برای اشتراک کنندگان معلومات ارایه کرد. ورکشاپ با ارایه پاسخ اعضای کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات به سوالات اشتراک کنندگان ورکشاپ خاتمه یافت.  

ورکشاپ دسته بندی و دیزاین سرک های شهر  در شاروالی کابل تدویر یافت :         

به منظور هرچه معیاری شدن سرک های شهر از لحاظ ظرفیت ترافیکی و مصئونیت شهروندان، در خصوص سرک های که جدیداً ساخته میشوند، قبل از ظهر پنجشنبه گذشته، ورکشاپ دسته بندی و دیزاین سرک های شهر برای بخش های فنی و تخنیکی شاروالی کابل در مقر این اداره تدویر یافت. در آغاز ورکشاپ پوهنیارشیخ احمد متین مشاور ارشد تخنیکی مقام شاروالی کابل روی معیار های فنی و مسلکی  از لحاظ علم مهندسی و انجینیری صحبت نموده افزود: غرض پلان گذاری و مدیریت بهتر ترانسپورت شهری که از جمله نیاز های اساسی یک شهر به شمار میرود، باید در دیزاین و نقشه سازی سرک ها، چگونگی ظرفیت حجم ترافیک در خطوط مختلف ترافیکی جاده مد نظر گرفته شود. وی تصریح نمود: به منظور کاهش حجم ترافیک، بافت سرک های فرعی با اصلی نقش ارزنده روی تنظیم مدیریت ترافیک جاده را دارد که بخش های مربوط دسته بندی سرک هارا در قدم نخست از نظر علمی مطالعه و شناسایی نموده به تعقیب آن اسناد تخنیکی را تهیه و ترتیب نمایند و در دیزاین سرک ها، علایم تنظیم سرعت وسایط در چند خط و خط بایسکل رانی و سایر نیازمندی در داشتن سرک های معیاری مد نظر گرفته شود.

گفتنیست، شاروالی کابل به منظور ارتقای ظرفیت کارمندان خویش، ورکشاپ های متعدد را در بخش های مختلف این اداره تدویر نموده و این روند همچنان ادامه دارد.

 

ورکشاپ سروی و ثبت املاک در شاروالی کابل تدویر یافت :

 ورکشاپ سروی و ثبت املاک در ارتباط  برنامهٔ شهر برای همه، از سوی دفتر هبیتات ملل‌متحد هفته گذشته در مقر شاروالی کابل تدویر یافت. نخست، پوهنیار عبدالله حبیب‌زی سرپرست شاروالی کابل،  روی سروی و ثبت املاک با استفاده از تکنالوژی و داشتن یک پایگاه معلوماتی منظم جهت برنامه‌ ریزی های دقیق و تطبیق پلان‌های شهری شاروالی کابل صحبت نموده گفت: تبدیل ساحات غیر پلانی به پلانی از اولویت‌های کاری شاروالی کابل بوده که برنامهٔ شهر برای همه، ما را در تطبیق آن کمک می‌نماید. قابل یاد آوریست این برنامه به‌ کمک تخنیکی دفتر هبیتات با هماهنگی شاروالی کابل و به کمک مالی USAID به هزینه ۳۲.۸ ملیون دالر به‌ پیش برده می ‌شود که شامل پروگرام‌های چون ثبت و راجستر املاک به‌ صورت الکترونیکی، دریافت احصائیهٔ دقیق ملکیت‌های پلانی و غیر پلانی، آدرس‌سازی، مصونیت املاکی از طریق صدور سند ملکیت، بلند بردن سطح عواید ملی شاروالی کابل و کاهش منازعات در ساحات شهری بوده که به مدت ۳ سال آینده ۲۰ ناحیه شهر کابل را تحت پوشش قرار خواهد داد. گفتنیست، این ورکشاپ بخاطر آگهی دهی به صد تن از کارمندان جدید الشمول از سوی دفتر هبیتات به هدف سروی و ثبت املاک برای معرفی شیوه های کاری تدویر یافته است.

 

ورکشاپ در ارتباط بخش های تدارکاتی شاروالی کابل تدویر یافت :

به سلسله ورکشاپ های ارتقای ظرفیت برای کارمندان شاروالی کابل؛ , ورکشاپ در ارتباط بخش های تدارکاتی اداره شاروالی کابل تدویریافت. در این ورکشاپ احمد شعیب رحیم معین مالی و اداری، پوهنیار شیخ احمد متین، پوهنمل عزیز احمد گلستانی، سهراب صدیقی، محمد سلیم صحاح مشاورین ارشد و شماری از روئسا و کارکنان بخش های تدارکاتی شاروالی کابل اشتراک ورزیده بودند. در آغاز، معین مالی و اداری شاروالی کابل طی صحبتی گفت: غرض بهبود  اجرای هرچه بهتر امور در خصوص بخش های تدارکاتی این اداره نیازمند ارتقای ظرفیت  کاری، جهت پاسخگویی و شفافیت می باشیم که خوشبختانه در بخش های مختلف بخاطر ارتقای ظرفیت کارمندان، ورکشاپ های متعددی تدویرمی گردد. وی همچنان خاطر نشان ساخت، آگاهی و دسترسسی به قانون، مقرره و طرز العمل های تدارکاتی الزامی می باشد.بعدآ معلوماتی که ازسوی محمد سلیم صحاح مشاور تدارکاتی شاروالی کابل تهیه و ترتیب یافته بود، به اشتراک کنندگان پیشکش گردید که درمورد بند های قانون تدارکات، مقرره ها و طرز العمل های تدارکاتی در شاروالی کابل وضاحت کامل داده شد.

 

ورکشاپ (برنامه شهر برای همه) در ناحیه اول برگزار شد :

 ورکشاپ برنامه شهر برای همه به ارتباط  نقشه برداری و دورنما سازی نواحی شهر به همکاری مردم ازسوی دفتر هبیتات در حالیکه عبدالواحد ژیان ریس دفتر مقام شاروالی کابل، عارف الله عارف ریس پلان اداره  مستقل اراضی، سید سعدالله وهاب معاون و سرپرست برنامه شهر برای همه از دفتر هبیتات نیز حضور داشتند، بخاطر آگاهی دهی وکلای گذر و متنفذین محل ناحیه اول برگزار شد. در آغاز این برنامه، عبدالواحد ژیان طی صحبتی گفت: شاروالی کابل غرض حکومت داری بهتر شهری، زندگی و رفاه شهروندان کابل، برنامه های متعددی روی دست دارد که با تطبیق آن، درسیمای شهر تغییرات مثبتی رونما خواهد گردید. وی از مردم و وکلای گذر در راستای نقشه برداری محلات و دورنما سازی نواحی شهر توقع همکاری نمود. در این ورکشاپ، معلوماتی که ازسوی دفتر هبیتات در این مورد آماده گردیده بود توسط سعد الله وهاب نماینده آن دفتر، ارایه گردید این برنامه به کمک تخنیکی دفتر هبیتات با هماهنگی شاروالی کابل، وزارت امور شهرسازی و اداره مستقل اراضی و به کمک مالی USAID به هزینه 32.8 ملیون دالر به پیش برده میشود که شامل  پروگرام های چون ثبت و راجستر املاک با استفاده از تکنالوژی عصری، دریافت احصائیه دقیق ملکیت های پلانی و غیر پلانی، آدرس سازی، مصئونیت املاکی از طریق صدور سند موقت املاک،  بلند بردن سطح عواید ملی شاروالی کابل از طریق مالیه و جمع آوری محصول خدمات شهری و کاهش منازعات درساحات شهری بوده و به مدت چهارسال در بیست ناحیه شهر کابل  تطبیق میگردد، که در نواحی چهارم، پنجم، ششم، یازدهم، شانزدهم، و هفدهم در حال تطبیق می باشد.

 ورکشاپ آگاهی دهی بیمه تدویر یافت  : 

                         

ورکشاپ یک روزه ای به منظور ترویج فرهنگ بیمه، درتالار کنفرانس های شاروالی کابل تدویر یافت , این ورکشاب بر اساس هماهنگی میان ریاست منابع بشری شاروالی کابل و ریاست امور بیمه های در وزارت مالیه تدویر گردید. دراین ورکشاپ روی ارزشهای اجتماعی و اقتصادی بیمه از سوی مسولین شاروالی کابل و ریاست بیمه ها تاکید بعمل آمد.غلام رضا شجاعی آمرآموزش و انکشاف منابع بشری شاروالی کابل، طی صحبتی بیمه  را از نظر اقتصادی و اجتماعی ارزشمند دانسته، افزود: همان طوریکه بیمه در زندگی اجتماعی انسانها نقش ارزنده دارد ، نگرانی های ناشی از خطر را از فعالیت های اقتصادی  و اجتماعی در میان مردم همچنان  بر طرف میکند .بعداً احمد فرید واحدی آمر نظارت امور بیمه، ریاست امور بیمه ها تاکید بر ترویج هر چه سریعتر فرهنگ بیمه در میان افغانها نموده و افزود، که افغانستان از نظر سیاسی، اجتماعی اقتصادی کشور بسا آسیب پذیر است بناً افغانها باید به ارزشهای اجتماعی و اقتصادی بیمه، پی ببرند.سپس تعداد از شرکت های خصوصی بیمه در افغانستان، دراین ورکشاپ فرصت یافتند تا از فعالیت ها و چگونگی کارکرد های شان در بخش بیمه معلومات ارایه کنند. در اخیر برای اشتراک کننده گان این ورکشاپ فرصت داده شده تا سوالات شانرا در پیوند با بیمه مطرح نمایند.این در حالیست که پدیدار گردیدن فعالیت شرکت های بیمه دولتی و خصوصی در کشور، اما هنوز افغان ها به فرهنگ بیمه آشنایی چندانی ندارند