شماره 155 پل ارتباطی شما با رهبری شاروالی کابل

بیوگرافی محترم عبدالله حبیب زی سرپرست مقام شاروالی کابل

عبدالله "حبیب زی" معین ترانسپورت (تخنیکی) و سرپرست شاروالی کابل میباشد. ایشان فرزند سمونوال عبدا لعزیز خان استاد اکادمی پولیس در سال 1362 هجری شمسی درولایت غزنی دریک خانوده متدین و روشن فکر متولد گردیده است. موصوف دوره ابتدائیه مکتب را از لیسه پاینده محمد شهید در شهر کابل آغاز نمود. و دوره لسانس را در پوهنحی انجنیری پوهنتون کابل منحیث محصل ممتاز و کدر به پایان رسانیده و در همان پوهنحی منحیث استاد مقررگردیدند و تحصیلات ماستری خویش را در بخش انجنیری ترانسپورت از طریق بورسیه فولبرایت در پوهنتون میسوری کولمبیا در ایالات متحده امریکا به در جه عالی به اتمام رسانید. ایشان دارای تصدیق نامه های حرفه ای در بخش مدیریت پروژه ها (PMP) بوده و برعلاوه دارای مجوز مدیریت کیفیت ساختمان نیز میباشند.

همچنان در بخش های پالیسی های شهرهای هوشمند و برنامه ریزی نیز تخصص دارند. عبدالله "حبیب زی" دارای تجربۀ کاری بیشتر از 9 سال با ارگان های ملی و بین المللی در پست های مختلف همچون مدیر عامل، رئیس و مشاور انجام وظیفه و خدمت نموده است. همکاری بی پایان ایشان با نهادهای جامعه مدنی مانند مجتمع مدنی پیوند و اجتماعات تحصیلی محصلان در افغانستان و امریکا – ارتباط پایایی موصوف با تحصیلکرده ها بخشی مهم دیگری از ارتباط قوی موصوف با متن اجتماعی و بومی مردم افغانستان است. استاد عبدلله حبیب زی از دسمبر 2013 – در طرح و ایجاد ترمینل ها و ترانسپورت عامه شهری، سیستم بس های سریع السیر شهری، ایجاد شهر کابل پایدار با شاروالی کابل و نهاد های ذیربط همکاری نموده اند. ایشان بیش از پانزده مقالات و طرح های متعدد را در کنفرانس ها و سطوح ملی و بین المللی به رشته تحریر در اورده است که بعضی آنها قرار ذیل میباشد: 1. طرح وی که در مورد میدان هوایی شهر اورلندوی ایالت فلوریدا تهیه گردیده بود برندۀ جایزه ملی از طرف اداره هوانوردی امریکا گردید، 2. دست آورد هایشان از جانب رئیس جمهور اسبق دولت اسلامی افغانستان و سازمان بین المللی یونسکو تقدیر گردیده است، 3. طرح مودل انتقال دانش ایشان مورد تائید کشور کوریای جنوبی گردیده و از جانب معاون نخست وزیر کوریا دعوت گردید، 4. در تهیه راهنمای سرعت مجاز جاده های فدرال امریکا نقش کلیدی داشته است، در بورد تحقیقاتی ترانسپورتی مقیم در واشنگتن دی سی عضویت کمیتۀ ترانسپورت و پایداری را دارند که منحیث هیاات ژوری طرح های متخصصین مختلف را مورد بررسی قرار میدهد. و همچنان عضو انستیتوت مدیریت پروژه ها مقیم امریکا هستند. ایشان طرح های ابتکاری را در راستای بهبود شهر کابل جهت تبدیل شهر کابل به یک شهر پایدار یعنی پاک، از لحاظ مالی و ظرفیتی خودکفا، با کمترین آلودگی محیط زیست و ازدحام ترافیکی، مصئون و منظم قبلاً تهیه نموده اند که یک به یک به دسترس شهروندان قرار خواهد گرفت. طرح های شان در سطوح ملی چون وزارت خانه ها ذیربط و ارگ، و سطوح بین الملی چون بعضی پوهنتونهای معتبر امریکا مورد تائید متخصصین مربوطه قرار گرفته است.