خبرونه

شماره 155 پل ارتباطی شما با رهبری شاروالی کابل

بیوگرافی محترم عبدالله حبیب زی سرپرست مقام شاروالی کابل

عبدالله "حبیب زی" معین ترانسپورت (تخنیکی) و سرپرست شاروالی کابل میباشد. ایشان فرزند سمونوال عبدا لعزیز خان استاد اکادمی پولیس در سال 1362 هجری شمسی درولایت غزنی دریک خانوده متدین و روشن فکر متولد گردیده است. موصوف دوره ابتدائیه مکتب را از لیسه پاینده محمد شهید در شهر کابل آغاز نمود. و دوره لسانس را در پوهنحی انجنیری پوهنتون کابل منحیث محصل ممتاز و کدر به پایان رسانیده و در همان پوهنحی منحیث استاد مقررگردیدند و تحصیلات ماستری خویش را در بخش انجنیری ترانسپورت از طریق بورسیه فولبرایت در پوهنتون میسوری کولمبیا در ایالات متحده امریکا به در جه عالی به اتمام رسانید. ایشان دارای تصدیق نامه های حرفه ای در بخش مدیریت پروژه ها (PMP) بوده و برعلاوه دارای مجوز مدیریت کیفیت ساختمان نیز میباشند.

نور

خبرونه

اعلانونه

داوطلبۍ