وضعیت هوای کابل

لیست پرواز ها

اوقات شرعی کابل

اذان صبح 5:11 ق-ظ
طلوع آفتاب 6:35 ق-ظ
اذان ظهر 12:30 ب-ظ
اذان عصر 4:02 ب-ظ
اذان مغرب 5:43 ب-ظ
اذان خفتن 7:05 ب-ظ

نرخ اسعار امروز

1 دالر 74.5721 افغانی
1 یورو 85.3266 افغانی
1 درهم 20.5211 افغانی
1 تومان 0.0065 افغانی
1 کلدار 0.5379 افغانی
1 هندی 1.0593 افغانی

روزنامه های کابل

به تعداد 150 پایه زباله دانی های داغمه ترمیم و دوباره فعال گردید


در اثر عدم یک میکانیزم درست قبلاً شماری زیادی از زباله دانی ریاست تنظیف شاروالی کابل، نسبت عوارض تخینکی از فعالیت باز مانده بود، اخیراً براثر سعی و تلاش ریاست تنظیف شاروالی کابل به تعداد 150 زباله دانی های داغمه این ریاست، ترمیم و آمادۀ فعالیت گردیده است.
به گفتۀ احمد بهزاد غیاثی رییس تنظیف شاروالی کابل، این زباله دانی ها که هرپایۀ آن در حدود 1400 دالر امریکایی خریداری گردیده بود، نسبت کم توجهی درسال های قبل، در حالت داغمه قرار داشت که با مصرف کمتر از ده هزار افغانی هرکدام این ها را ترمیم و دوباره فعال نماییم و نظر به ضرورت،  قرار است این زباله دانی ها در نقاط مختلف شهر گذاشته شود تا ازیک طرف پراگنده بودن زباله ها جلوگیری گردد و از سوی هم، از مشکلات موجود کاسته شود.