وضعیت هوای کابل

لیست پرواز ها

اوقات شرعی کابل

اذان صبح 4:36 ق-ظ
طلوع آفتاب 6:02 ق-ظ
اذان ظهر 12:30 ب-ظ
اذان عصر 4:18 ب-ظ
اذان مغرب 6:06 ب-ظ
اذان خفتن 7:27 ب-ظ

نرخ اسعار امروز

1 دالر 75.3042 افغانی
1 یورو 85.4875 افغانی
1 درهم 20.5333 افغانی
1 تومان 0.0066 افغانی
1 کلدار 0.5444 افغانی
1 هندی 1.0617 افغانی

روزنامه های کابل

پروسه داوطلبی یک ساحه داخل پارک تفریحی رحمن مینه بمساحت 169متر مربع غرض نصب یکپایه گاز برقی تفریحی

22 حوت 1397

شاروالی کابل از شرکت ها و اشخاص انفرادی دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی یک ساحه داخل  پارک تفریحی رحمن مینه بمساحت 169متر مربع غرض نصب یکپایه گاز برقی تفریحی به اجاره داده میشود اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوط را در بدل پرداخت 1000 یکهزارافغانی بدون باز گشت بدست آورده آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سر بسته از تاریخ نشر اعلان الی 21 روز تقویمی به مدیریت خدمات غیر مشورتی ریاست تدارکات شاروالی کابل واقع ده افغانان بسپارند . تضمین آفرنقدا مبلغ 40000(  چهل هزارافغانی ) بوده و جلسه آفر گشایی به روز معینه به دفتر کار ریاست تدارکات تدویر میگردد اعلان متذکره در سایت های  KM.GOV.AFو  NPA.GOV.AF  نیز به نشر میرسد . 

پول حق الاشاعه اعلان نقدآ از وجه معتمد اخذ و بل کتنگ آنرا غرض اجراآت بعدی ارسال خواهند نمود