وضعیت هوای کابل

لیست پرواز ها

اوقات شرعی کابل

اذان صبح 4:00 ق-ظ
طلوع آفتاب 5:00 ق-ظ
اذان ظهر 12:20 ب-ظ
اذان عصر 3:40 ب-ظ
اذان مغرب 5:40 ب-ظ
اذان خفتن 7:00 ب-ظ

نرخ اسعار امروز

1 دالر 76.1476 افغانی
1 یورو 87.9727 افغانی
1 درهم 20.5931 افغانی
1 تومان 0.0062 افغانی
1 کلدار 0.5802 افغانی
1 هندی 1.0633 افغانی

روزنامه های کابل

غرس نهال در کودکستان تهیه مسکن


پوهنیار مسیح الله محبوب معین خدمات شهری شاروالی کابل در کار نهال شانی کودکستان تهیه مسکن، واقع ناحیه هفدهم در حالیکه انجینیر نسرین صبری رئیس سرسبزی و مهتاب الدین احمدی رئیس ناحیه هفدهم و شماری از باشندگان آن محل حضور داشتند، اشتراک نمود. در محفلیکه به همین مناسبت در کودکستان متذکره تدویر یافته بود، معین خدمات شهری روی ایجاد و حفظ ساحات سبز صحبت نموده گفت: شاروالی کابل تلاش دارد تا برنامه های متعدد را تطبیق نماید که یکی از این برنامه ها جلوگیری از ضایع شدن نهال ها می باشد تا در زیبایی و شگوفایی شهر افزوده شود.معین خدمات شهری شاروالی کابل تطیق پروژه سرکسازی سرک پروان سوم الی سرای شمالی را که قرار است به شکل معیاری آن در سال 1396  صورت گیرد به باشندگان آن محل نیزنوید داد. گفتیست، در کودکستان یاد شده بیش از سه صد اصله نهال غرس گردید.