وضعیت هوای کابل

لیست پرواز ها

اوقات شرعی کابل

اذان صبح 5:31 ق-ظ
طلوع آفتاب 6:59 ق-ظ
اذان ظهر 12:30 ب-ظ
اذان عصر 3:29 ب-ظ
اذان مغرب 5:10 ب-ظ
اذان خفتن 6:37 ب-ظ

نرخ اسعار امروز

1 دالر 75.4495 افغانی
1 یورو 86.7136 افغانی
1 درهم 20.6114 افغانی
1 تومان 0.0074 افغانی
1 کلدار 0.5409 افغانی
1 هندی 1.0716 افغانی

روزنامه های کابل

اشتراک جوانان رضا کار بنیاد اجتماعی غفور در حشر تنظیفی


بعد از ظهر روز چهارشنبه 22 قوس سال روان، طی راه اندازی یک حشرتنظیفی در مربوطات ناحیۀ چهارم، شماری از جوانان رضاکار بنیاد اجتماعی غفور در پاکی و صفایی شهراشتراک ورزیدند.
تهمینه غفور مسوول تیم جوانان رضاکار این بنیاد در جریان این حشر تنظیفی، در مورد اهمیت مشارکت شهروندان و ترویج فرهنگ شهری صحبت نموده افزود: جوانان رضا کار بنیاد غفور بعد از این در پهلوی نارنجی پوشان شاروالی کابل قرار خواهند داشت، تا از یک سو وجایب شهروندی خویش را ادا نمایند و از جانب دیگر بار سنگین مسئولیت را که پرسونل زحمت کش ریاست تنظیف به تنهایی بدوش میکشند، را با این اداره قسمت نمایند تا ازینطریق بتوانیم باهم یک شهر پاک و عاری از کثافات داشته باشیم.
این در حالیست که ریاست تنظیف شاروالی کابل همواره خواهان همکاری و هم یاری نهادها و شهروندان محترم شهر کابل برای سهم گیری در پاکی و صفایی این شهر بوده است و این سهمگیری ها را بدیده قدر مینگرد.
قابل ذکراست که بنیاد اجتماعی غفور در سال های گذشته هم در بخش راه اندازی حشرهای تنظیفی، با ادارۀ شاروالی کابل همکاری داشته است.