وضعیت هوای کابل

لیست پرواز ها

اوقات شرعی کابل

اذان صبح 5:31 ق-ظ
طلوع آفتاب 6:58 ق-ظ
اذان ظهر 12:35 ب-ظ
اذان عصر 3:31 ب-ظ
اذان مغرب 5:13 ب-ظ
اذان خفتن 6:38 ب-ظ

نرخ اسعار امروز

1 دالر 76.8844 افغانی
1 یورو 85.8000 افغانی
1 درهم 21.0386 افغانی
1 تومان 0.0061 افغانی
1 کلدار 0.4874 افغانی
1 هندی 1.0866 افغانی

روزنامه های کابل

تنظیم امور خدماتی ترافیک شهر، تشکیل جلسه داد


 تحت ریاست پوهنیار عبدالله حبیب زی سرپرست شاروالی کابل، روز چهارشنبه 4 دلو سال روان، بورد تنظیم امورخدماتی ترافیک شهر به منظور انسجام امور و تحقق نظم شهری در خصوص کاهش ازدحام جاده ها، تشکیل جلسه داد.سرپرست شاروالی کابل در حالی که انجینیر عبدالتواب احمدی رییس کمتیۀ نظارتی بورد، پاسوال قادر خان معاون اداری مدیریت ترافیک و آمرین حوزه های ترافیک شهرحضور داشتند، روی اصل مکافات و مجازات در اجراات کاری صحبت نموده گفت: سهل انگاری وظیفوی قابل تحمل نبوده و لازم است به خاطر تحقق و نظم آوردن جریان ترافیک روی جاده، مطابق به لایحۀ وظایف هریک سعی و تلاش نمایند.سرپرست شاروالی کابل بازنگری ساختار تشکیلاتی مدیریت ترافیک را یک اولویت دانسته افزود: واحد های کاری چون بخش های اداری، محاسبۀ مالی، تعلیم و تربیه، که مسوولیت آموزش رانندگان را به عهده دارد ، شامل بست های ملکی گردیده اند که در آیندۀ نزدیک به تعداد 300 نفر پرسونل جدید در مدیریت ترافیک شهر به هدف عرضۀ خدمات بهترترافیکی گماشته خواهند شد.سرپرست شاروالی کابل به ادامۀ صحبت های شان افزود، که به تعقیب انتقال دست فروشان، ایستگاه ها و دیگر موانع جریان ترافیکی، هم زمان برنامه های تقویتی و حمایتی در عادی نگهداشتن تردد وسایط روی جاده عملی گردیده و علایم و نشانه های ترافیکی که در مرحلۀ تدارکاتی قرار دارند بزودی نصب خواهند گردید تا نظم بهتر در جریان ترافیکی روی جاده ها به میان آید و شهریان ما از ازدحام روی جاده ها رهایی یابند. سرپرست شاروالی کابل در رابطه به توظیف تیم های گزمۀ مشترک ترافیکی به خاطر مراقبت و کنترول جاده ها به مسوولین مربوطه هدایت داد و تاکید ورزید، که همه در کاهش ازدحام و به وجود آوردن نظم ترافیک روی جاده تلاش نماییم.سرپرست شاروالی کابل تغییر مسیر شماری از سرک ها را ضروری دانسته، خاطرنشان کرد که در هفتۀ آینده با نصب علایم ترافیکی در نظر است شماری از سرک های مرکزی شهر جهت کاهش ازدحام تغییر مسیر داده شوند.متعاقباً اشتراک کنندگان جلسه هریک روی طرح کاهش ازدحام و به وجود آوردن نظم ترافیکی، نظریات و پیشنهادات شان را ابراز داشتند که در زمینه سرپرست شاروالی کابل هماهنگی بیشتر بخش های مربوطه و در نظر گرفتن معیار های ترافیکی جاده را یک نیاز جدی دانست.