وضعیت هوای کابل

لیست پرواز ها

اوقات شرعی کابل

اذان صبح 3:30 ق-ظ
طلوع آفتاب 4:41 ق-ظ
اذان ظهر 1:00 ب-ظ
اذان عصر 4:50 ب-ظ
اذان مغرب 7:15 ب-ظ
اذان خفتن 8:45 ب-ظ

نرخ اسعار امروز

1 دالر 71.09 افغانی
1 یورو 76.24 افغانی
1 درهم 19.33 افغانی
1 تومان 1.200 افغانی
1 کلدار 255 افغانی
1 هندی 820.50 افغانی

روزنامه های کابل

موضوع: اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

14 سرطان 1403

 12409.jpg (2500 × 1100)

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسا نیده میشود، شاروالی کابل در نظر دارد، قرارداد پروژه ساخت ونصب گادرهای آهن کانکریتی وپلیت های امور ساختمانی (سرک اعتبار از چهارراهی پل سوخته الی چهارراهی پل جمهوریت به شمول پل آن لات دوم ساختمان پل) تحت شماره داوطلبی KM-NCB-1402/W-08 را با شرکت ساختمانی دی سی گروپ دارنده جواز شماره (D-25370) آدرس شرکت: (سرک اول کارته مامورین ناحیه سوم مرکزکابل, کابل) به قیمت مجموعی (18,471,720) هجده میلیون چهارصدو هفتادویک هزارو هفت صدو بیست  افغانی  اعطاء نماید. اشخاص حقیقی و حکمی که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به ریاست  تدارکات شاروالی کابل  وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند. این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد. نوت: ذریعه کاپی این مکتوب به ریاست محترم نشرات و اگاهی عامه هدایت داده میشود، تا این اطلاعیه را از طریق خویش در ویب سایت شاروالی کابل به نشر سپرده اطمینان دهند