وضعیت هوای کابل

لیست پرواز ها

اوقات شرعی کابل

اذان صبح 3:28 ق-ظ
طلوع آفتاب 5:01 ق-ظ
اذان ظهر 12:35 ب-ظ
اذان عصر 4:36 ب-ظ
اذان مغرب 6:43 ب-ظ
اذان خفتن 7:14 ب-ظ

نرخ اسعار امروز

1 دالر 76.3500 افغانی
1 یورو 83.2500 افغانی
1 درهم 20.1500 افغانی
1 تومان 0.0051 افغانی
1 کلدار 0.4805 افغانی
1 هندی 0.9100 افغانی

روزنامه های کابل

کار بررسی و برداشتن لوحه ها و اشتهارات نا منظم آغاز شد

2 ثور 1398

کمیسیون اصلاح لوحه ها و تابلوهای اعلانات به منظور ایجاد زیبایی درسیمای شهر و مراعات کردن فرهنگ و اصول شهری، روز یکشنبه اول ثور 1398، تحت نظارت معاون سرمحقق محمد فاضل شریفی معین اموراجتماعی و کلتوری شاروالی کابل، با اشتراک نمایندگان وزارت اطلاعات و فرهنگ،قوماندانی امنیه، ریاست امنیت ملی و روسای خدمات کلتوری،نشرات و معاون ناحیه دوم کار بررسی و برداشتن لوحه ها و اشتهارات نا منظم از سطح شهر را از ساحۀ ده افغانان واقع ناحیه دوم شهر آغاز کرد. در نتیجه، شمار زیادی از لوحه های اصناف مختلف آن ساحه که فاقد معیارهای وضع شده بودند جمع آوری گردیدو تعهد اصناف در رابطه به تنظیم سایر لوحه ها گرفته شد. مطابق رهنمود کمیسیون مذکور، چگونگی دیزاین و زیبایی لوحه ها، کاربرد زبان های ملی و خارجی در لوحه ها، و همچنان محدوده و موقعیت نصب لوحه ها و اعلانات باید در هماهنگی با ریاست ناحیۀ مربوطه و ریاست خدمات کلتوری شاروالی کابل صورت گیرد. در صورت عدم رعایت رهنمود فوق الذکر، شاروالی کابل با متخلفین مطابق مواد قانون محصول خدمات شهری برخورد جدی می نماید.