وضعیت هوای کابل

لیست پرواز ها

اوقات شرعی کابل

اذان صبح 5:32 ق-ظ
طلوع آفتاب 6:58 ق-ظ
اذان ظهر 12:30 ب-ظ
اذان عصر 3:20 ب-ظ
اذان مغرب 5:03 ب-ظ
اذان خفتن 6:20 ب-ظ

نرخ اسعار امروز

1 دالر 75.90 افغانی
1 یورو 81.80 افغانی
1 درهم 19.7667 افغانی
1 تومان 0.0017 افغانی
1 کلدار 0.2571 افغانی
1 هندی 0.8316 افغانی

روزنامه های کابل

پیام ښاروال کابل در رابطه به انتقال ایستگاه های مسافربری به طور مؤقت

جهت کاهش ازدحام ترافیکی ساحات مرکزی شهر، شاروالی کابل ایستگاه های مؤقت مسافربری  را در نقاط زیر ایجاد و توسط علامات و خط اندازی روی جاده مشخص نموده است.

قابل ذکر است که برای جلو گیری از تخلفات و با در نظر داشت قانون ترافیک جاده، وسایط که توقف بیجا نمایند الی 1500 افغانی جریمه میگردد. از همشهریان محترم تقاضاء میشود که قانون ترافیک را احترام نموده و از ایستگاه های که برای انتقال عابرین ایجاد شده استفاده نمایند، تا وقت گرانبهای شان صرف ازدحام ترافیکی نگردد.

ساحاتی که ایستگاه های موقت درآن ایجاد شده قرار ذیل است:

1.  ده افغانان با استقامت های:

*        سرای شمالی

*        خیرخانه

*        چهارراهی قمبر

2.   جاده آسمایی به استقامت های:

*          کوته سنگی

*          کارته سخی/ پوهنتون

*          پل سرخ

*          دارالامان

*          چهلستون

3.   سینما پامیر به استقامت های:

*        کوته سنگی

*        کارته سخی/ پوهنتون

*        پل سرخ

*        دارالامان

*        چهلستون

*        میدان هوایی

*        کارته نو و ارزان قیمت

4.   چوک سپاهی گمنام به استقامت های:

*        کارته نو

*        ارزان قیمت

*        بنی حصار

*        کوته سنگی

*        کمپنی

*        دارالمان

5.  پل یک پیسگی به استقامت های:

*        پل چرخی

*        میدان هوای

*        مکروریان اول

*        مکروریان چهارم

*        مکروریان سوم

*        ارزان قیمت

6.  چهاراهی شهید عبدالحق به استقامت های:

* پل چرخی

* ارزان قیمت

* میدان هوای

* شهرنو