وضعیت هوای کابل

لیست پرواز ها

اوقات شرعی کابل

اذان صبح 3:28 ق-ظ
طلوع آفتاب 5:01 ق-ظ
اذان ظهر 12:35 ب-ظ
اذان عصر 4:36 ب-ظ
اذان مغرب 6:43 ب-ظ
اذان خفتن 7:14 ب-ظ

نرخ اسعار امروز

1 دالر 76.3500 افغانی
1 یورو 83.2500 افغانی
1 درهم 20.1500 افغانی
1 تومان 0.0051 افغانی
1 کلدار 0.4805 افغانی
1 هندی 0.9100 افغانی

روزنامه های کابل

اطلاعیه قرار داد حوض شنا ، کانتنین و محل بایسکل نگهبانی واقع مکروریان اول

7 جوزا 1398

ریاست تصدی تدویر و مراقبت مکروریانها حوض شنا ُ کانتنین و محل بایسکل نگهبانی آن واقع مکروریان اول که ملکیت این تصدی میباشد طور قرار داد به کرایه میدهد. 

اشخاص ، موسسات و شرکت های خصوصی که خواهش به کرایه گرفتن جایداد فوق الذکر را طور قرار داد داشته باشند بعد از ارایه درخواست شرطنامه را در بدل مبلغ 3000 افغانی پول بدون بازگشت از مدیریت عمومی خدمات رایت حفظ و مراقبت مکروریانها واقع بلاک 23 مکروریان اول اخذ و آفر های خویش را طور سر بسته به مدیریت عمومی اسناد و ارتباط ریاست بسپارند و خود شان هفت روز بعد از نشر اعلان غرض اشتراک در مجلس آفر گشایی به ساعت 9:30 دقیقه قبل از ظهر به ریاست تصدی تدویر و مراقبت مکروریانها مراجعه نمائید . 

شرطناممه را ملاحظه کرده میتواند تضمین آفر مبلغ 5000،000پنجصد هزارافغانی و تضمین اجرای قرار داد مطابق شرطنامه ترتیب شده نقدآ اخذ میگردد .