وضعیت هوای کابل

لیست پرواز ها

اوقات شرعی کابل

اذان صبح 3:30 ق-ظ
طلوع آفتاب 4:41 ق-ظ
اذان ظهر 1:00 ب-ظ
اذان عصر 4:50 ب-ظ
اذان مغرب 7:15 ب-ظ
اذان خفتن 8:45 ب-ظ

نرخ اسعار امروز

1 دالر 71.09 افغانی
1 یورو 76.24 افغانی
1 درهم 19.33 افغانی
1 تومان 1.200 افغانی
1 کلدار 255 افغانی
1 هندی 820.50 افغانی

روزنامه های کابل

به منظورِ ترویجِ فرهنگِ شهر نشینی و مسوولیت‌هایی شهروندی، برنامه‌ی آگاهی‌دهی برگزار شد

شاروالی‌کابل به سلسله‌ی برنامه‌هایِ آگاهی‌دهی در مکاتب، این‌بار برنامه‌ی را جهت بلند بردن سطح آگاهی متعلمین در مكتب منوچهری راه اندازی کرد. در این برنامه، معلومات روی مراعات کردن علایم ترافیکی، اصول و مقررات جاده و پیاده رو، امورات تنظیفی، سرسبزی و مسائل مرتبط به شهر و شهروندی ارایه شد تا سطح فرهنگ شهر نشینی بلند برده شود. همچنان متعلمین مکتب متذکره بخاطر جلب همکاری در جهت رسیدن به کابل پاک و شکوفا تشویق گردیدند تا آنها در جامعه و فامیل‌ها، نقش ایفا کرده، شاروالی کابل را یاری رسانند. همچنان در اين برنامه يکمقدار كتاب‌هایی‌كه از سوی شاروالی كابل به منظورِ آگاهی از موضوعات شهری به چاپ رسيده بود نيز به شاگردان مكتب توزيع گرديد.