وضعیت هوای کابل

لیست پرواز ها

اوقات شرعی کابل

اذان صبح 3:28 ق-ظ
طلوع آفتاب 5:01 ق-ظ
اذان ظهر 12:35 ب-ظ
اذان عصر 4:36 ب-ظ
اذان مغرب 6:43 ب-ظ
اذان خفتن 7:14 ب-ظ

نرخ اسعار امروز

1 دالر 76.3500 افغانی
1 یورو 83.2500 افغانی
1 درهم 20.1500 افغانی
1 تومان 0.0051 افغانی
1 کلدار 0.4805 افغانی
1 هندی 0.9100 افغانی

روزنامه های کابل

‏‎فضیلت مآب استاد سرور دانش معاون ﺩﻭﻡ ریاست جمهوری ا.ا اﺯ ﻛﺎﺭ و ﺗﻼﺵ های موثر ﺷﺎﺭﻭاﻟﻲ ﻛاﺑﻞ ﺩﺭ ﺭﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺯﻭﻥ ﻏﺮﺏ ﻗﺪﺭﺩاﻧﻲ ﻛﺮﺩ

29 میزان 1398

‏‎ﻗﺎﻧﻮنﭙﻮﻩ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺮﻭﺭ دانش معاون رئیس جمهور ﺩﺭ ﻧﺸﺴﺖ ﺧﻮﺩ با اﻋﻀﺎﻱ ﺳﻜﺘﻮﺭ ﺷﻬﺮﻱ، اﺯ ﺗﻂﺒﻴﻖ ﭘﺮﻭﮊﻩ ﻫﺎﻱ مختلف، اﻧﻜﺸﺎﻓﻲ ﺷﺎﺭﻭاﻟﻲ ﻛﺎﺑﻞ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺭﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪاﺭ ﺩﺭ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺳﻴﺰﺩﻫﻢ ﻗﺪﺭ ﺩاﻧﻲ ﻛﺮﺩه و ﺩﺭ ﻗﺴﻤﺖ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪﻥ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻛﺎﺭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺳﺮﻙ ﭼﻬﻞ ﻣﺘﺮﻩ ﻋﺮﻓﺎﻧﻲ ﺩﺭ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺳﻴﺰﺩﻫﻢ اﺯ ﺯﺣﻤﺎﺕ ﻣﻨﺴﻮﺑﻴﻦ اﻳﻦ ﻧﻬﺎﺩ اﺑﺮاﺯ ﺧﺮﺳﻨﺪﻱ ﻧﻤﻮﺩ. ‏‎وی در مورد توزیع بدیل ملکیت های تخریب شده مردم در ﻣﺴﻴﺮ سرک چهل متره شهرک عرفانی نیز گفت که ملکیت بدیل در یکی از ساحات غرب کابل تثبیت شده و روند توزیع نمرات از سوی شاروالی آغاز شده ﻛﻪ اﻳﻦ ﻛﺎﺭ ﺑﻲ ﺳاﺑﻘﻪ, ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﺧﻮﺭ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺴﺰاﻳﻲ اﺳﺖ. ‏‎قابل ذکر است که شاروالی کابل حدود ۲۰ پروژه های مختلف انکشافی را که قیمت مجموعه آن بیشتر از ۱.۱ میلیارد افغانی میگردد، در ناحیه ﺳﻴﺰﺩﻫﻢ روی دست دارد و ﺩﺭ ﺁﻳﻨﺪه ﺑﻪ ﻧﻮاﺣﻲ ﻛﻤﺘﺮ اﻧﻜﺸﺎﻑ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﭼﻮﻥ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺳﻴﺰﺩﻫﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﺧﻮاﻫﻧﺪ ﻧﻤﻮﺩ.