وضعیت هوای کابل

لیست پرواز ها

اوقات شرعی کابل

اذان صبح 3:28 ق-ظ
طلوع آفتاب 5:01 ق-ظ
اذان ظهر 12:35 ب-ظ
اذان عصر 4:36 ب-ظ
اذان مغرب 6:43 ب-ظ
اذان خفتن 7:14 ب-ظ

نرخ اسعار امروز

1 دالر 76.3500 افغانی
1 یورو 83.2500 افغانی
1 درهم 20.1500 افغانی
1 تومان 0.0051 افغانی
1 کلدار 0.4805 افغانی
1 هندی 0.9100 افغانی

روزنامه های کابل

پروسه داوطلبی اعلان کرایه دهی بیست باب مارکیت تایمنی ناحیه چهارم

1 قوس 1398

شاروالی کابل از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید، تا در پروسه داوطلبی اعلان دعوت به مزایده (داوطلب سربسته )کرایه دهی بیست باب مارکیت تایمنی ناحیه چهارم اشتراک نموده ونقل چاپ شده شرط نامه را در مقابل (3000) سه هزار افغانی از مدیریت خدمات غیر مشورتی ریاست تدارکات شاروالی کابل بدست آورده، آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه وطبق قانون وطرزالعمل تدارکات طور سربسته سه ساعت 10.00قبل از ظهر روز شنبه مورخ 23/قوس/13978 به منزل  سوم، مدیریت خدمات غیر مشورتی اطاق شماره 62 ، ریاست تدارکات شاروالی کابل واقع چهار راهی ملک اصغر_ ناحیه دوم شهر کابل ارایه نماید آفرهای ناوقت رسده وانرنیتی قابل پذیرش نمیباشد.    

تضمین آفر مبلغ( 250.000 دوصدوپنجاهزارافغانی ) میباشد، جلسه آفر گشایی به ساعت 10.00بجه قبل از ظهر شنبه مورخ23/قوس/ 1398در منزل اول صالون طعام خوری (کلوپ)شاروالی کابل واقع چهار راهی ملک اصغر  جوارپارک زرنگار، 

شهر کابل تدویرمیگردد.

یادداشت ضروری : داوطلبان مکلف اند تا تضمین آفر را قبل از اشتراک در جلسه آگشایی باخود داشته باشند.تضمین نقداً اخد میگردد.