وضعیت هوای کابل

لیست پرواز ها

اوقات شرعی کابل

اذان صبح 3:28 ق-ظ
طلوع آفتاب 5:01 ق-ظ
اذان ظهر 12:35 ب-ظ
اذان عصر 4:36 ب-ظ
اذان مغرب 6:43 ب-ظ
اذان خفتن 7:14 ب-ظ

نرخ اسعار امروز

1 دالر 77.4760 افغانی
1 یورو 91.3467 افغانی
1 درهم 21.1381 افغانی
1 تومان 0.0034 افغانی
1 کلدار 0.4975 افغانی
1 هندی 1.0717 افغانی

روزنامه های کابل

دیدگاه شاروال کابل

شاروالی کابل به عنوانی یک نهاد مستقل خدماتی و بودیجوی همواره تلاش نموده تا خدمات معیاری را برای همشهریان شهر کابل بدون هیچ ملاحظه تحت هرنوع شرایط دشوار ارائه نماید. ارائه خدمات برای حدود بیشتر از 6 میلیون شهروند به صورت متداوم یکی از افتخارات دایمی این نهاد میباشد.

شهر کابل به عنوان پایتخت افغانستان میزبان حضور و مسکن گزینی باشنده گان ۳۴ ولایت کشور میباشد، که اکثریت باشنده گان شهر کابل را خانواده ها، افراد و اشخاص تشکیل میدهد که از ولایات مختلف به مرکز کابل جهت امرار معاش مسکن گزین شده اند.

هریک از اقوام ساکن با فرهنگ ها و عنعنه های قومی، سمتی و حتی مذهبی خویش که از یک دیگر بگونه متفاوت میباشند زندگی مینمایند، تا با فرهنگ شهر نیشنی واحد که نشان دهنده یک شهر، خاصتا یک شهر در حال توسعه باشد. بنأ برای یک شهر در حال توسعه ایجاب مینماید تا فرهنگ و سبک زندگی شهروندان آن به شکل و معیار های شهری تنظیم و انسجام یابد. شاروالی کابل در این عرصه اقدامات متعددی را روی دست گرفته تا فرهنگ شهری در شهر کابل را مروج سازد.

شاروالی کابل تحت مدیریت مدبرانه و خردمندانه شاروال کابل محترم محمد داود سلطان زوی  برای بهبود اوضاع فعلی شهر و تطبیق چارچوب طراحی شهری( شرح ماستر پلان شهر کابل) فعالیت های ذیل را روی دست دارد.

1-دربخش اصلاحات وحکومتداری خوب، روی تشکیل کار اساسی صورت گرفته و مطابق نیازمندی های فعلی یک شهر، تشکیل این نهاد خدماتی تجدید و تکمیل گردیده و جهت منظوری به مقام عالی ریاست جمهوری ارسال گردیده است،  ظرفیت های موجود شناسایی و در ارتقای ظرفیت منابع بشری موجوده  اقدامات اساسی روی دست گرفته شده و دراین موارد کار با جدیت تمام جریان دارد تا شاروالی کابل به یک نهاد مدرن و خادم اصلی شهروندان مبدل گردد.

2-دربخش احداث زیربناها  از جمله ساختمان سرکها، کانالها، پلها، دیوار های استنادی، پارک ها و غیره زیربناها؛ برنامه های اساسی و بنیادی را روی دست گرفته که از طرف شاروالی کابل در سال جاری تطبیق خواهد گردید. تا شهر کابل به صورت معیاری انکشاف یابد.

در سال جاری دها پروژه سرکسازی تکمیل و در مرحله اجرا قرار گرفت خوشبختانه در حدود 100 کیلومتر سرک های اصلی و فرعی در سطح شهر به اساس اصل انکشاف متوازن ساخته شد که در رشد و توسعه شهر و کاهش آلودگی هوا گام ارزنده می باشد.

3-احداث شبکات سرک: از اینکه سرک رگ اصلی اقتصاد شهرها است در زون های مختلف شهر سرک های بزرگ را نوسازی و بازسازی می نماییم که دیزاین آن ها طراحی و ترتیب شده و دو سرک آن خصوصا سرک کابل شمال و کابل شرق درمر حله تدارکاتی قرار گرفته و همچنان زمینه کار بالای ساختمان اساسی و احداث سرک کابل جنوب فراهم شده که کار آن بخوبی در حال پیشرفت بوده و در عین زمان پلان های تفصیلی سرک کابل جنوب به منظور رشد دهلیز اقتصادی طراحی ودر حال ترتیب است.

4-دربخش امور تنظیفی شاروالی کابل پلانهای منظم جهت جمع آوری و انتقال کثافات جامد و مایع، جمع آوری و انتقال آبهای سطح الارضی، تلاش برای ایجاد ترانسفراستیشن ها و ایجاد محل دفن زباله از جمله فعالیت های اساسی در این بخش میباشد، قابل ذکر است که در قسمت خصوصی سازی تنظیف نیز پلانهای روی دست است که با تطبیق آن هم زمینه های اشتغال بیشتر میشود و از سوی دیگر میزان مصارف شاروالی کابل نیز از این ناحیه تقلیل میابد.

اکنون 40 شرکت خدمات تنظیفی با این نهاد از طریق جمع آوری زباله ها (خانه به خانه) از پشت درب منازل همکاری دارند که در ترانسفریشن ریاست تنظیف انتقال میدهند

ریاست تنظیف شاروالی کابل روزانه به مقدار بیش از 1800 تن زباله را از سطح شهر جمع آوری و انتقال میدهد اما روزانه تولید زباله ها در سطح شهر در حدود بیش از 2800 تن می باشد که در زمان های بعدی جبران عقب مانی های تنظیفی صورت می گیرد.

5-دربخش امور سرسبزی شهر کابل، با غرس نهال ها که نسبت به هر سال دیگر در سال جاری بیشترین تعداد نهال غرس گردیده تا شهر از نگاه سرسبزی توسعه پیدا نموده و بهتر گردد.

در دو سال اخیر 28 باب پارک و ساحه سبز از سوی شاروالی کابل ساخته شده است که در کاهش آلودگی هوا و ایجاد مکان های تفریحی و گسترس ساحات سبز مفید واقع شده است.

همینطور کار باز سازی و نوسازی 14 پارک و ساحه سبز اکنون زیر دست می باشد.

 همچنان حفظ مراقبت و آبیاری درختان، گل بته ها و چمن ها، چمن سازی و اصلاح درختان از جمله برنامه های اساسی است که در این سال تحت نظر شاروال کابل تطبیق و جامه عمل خواهد پوشید. شاروالی کابل در احیا پارک های تفریحی و اعمار ساختمان های آن نیز پلانهای مشخص روی دست دارد تا بتواند زمینه های تفریح برای خانواده ها و شهریان کابل را مهیا سازد. 

6-حفظ محیط زیست یکی دیگر از بخشهای است که شاروالی کابل به آن توجه خاص داشته و در تمامی فعالیت ها، پلانها و برنامه های خویش رعایت محیط زیست را در اولویت های کاری خویش قرار داده از جمله بررسی اماکن عامه از نظر حفظ الصحه، کنترول مواد بی کیفیت و تاریخ تیر شده، دواپاشی ساحات که امکان تجمع بیشتر حشره های مضره را مینماید و سایر موارد که در رعایت حفظ محیط زیست موثر واقع میگردد. 

چگونگی سوخت مواد سیستم گرمایش شهرک ها و اصناف خصوصا درنانوایی ها و حمام ها همیشه زیر بررسی و کنترول ما قرار دارد.

7-دربخش بهبود وضیعت ترافیک و ترانسپورت شهری اقدامات از قبیل تکمیل ثبت و راجستر سرک های شهری به تفکیک حالت آنها، سروی و دیزاین سرک ها، احداث سرک های اصلی و فرعی، اعمار پیاده رو ها بواسطه سنگ فرش و یا سایر مواد ساختمانی مورد ضرورت، ترمیم سرکها، اعمار پل ها، تلاش برای تهیه، تدارک و نصب علایم و سیگنال های ترافیکی، ساخت ایستگاه ها، تنظیم دستفروشان، خط اندازی روی جاده و ایجاد مرکز واحد ارائه خدمات ترافیکی از جمله صدور جواز سیر و سایر زیرساخت های ترافیکی و ترانسپورتی از اولویت های است که شاروال کابل به آن توجه خاص داشته است و برنامه های متعددی در رابطه ها عملی و روی دست می باشد.

8-عواید یکی از مؤلفه های اساسی شاروالی ها به شمار میرود، جمع آوری عواید تاثیر مستقیم روی تقویت ارائه خدمات و بهبود زیربناهای شهری دارد. بنا شاروالی کابل در جمع اوری عواید به صورت جدی و اساسی کار مینماید تا عواید خویش را از طریق تمامی منابع عایداتی حصول تا در مقابل خدمات معیاری را ارائه نماید، الکترونیکی سازی روند جمع آوری عواید شاروالی کابل از موضوعات و راه کار های اساسی دیگر است که میتواند رهبری جدید شاروالی کابل را در جمع اوری صد در صدی عواید و جلوگیری از ضایع شدن آن کمک شایان نماید.

تنظیم بازار ها از چگونگی نصب اشتهارات و لوحه ها تا به تنظیم دستفروشان و کراچی های سیار جهت تحقق نظم شهری در محراق توجه قرارداشته که افزون به  بررسی و نظارت اصناف مختلف در نواحی سطح شهرروزانه روی ترتیب و اجرای پلان ها و برنامه های سنجیده شده کار جریان دارد تا به راه های حل دایمی از این معضل داشته باشیم.

در بخش کنترول و نظارت از ساختمان های خود سر و غیر قانونی مبارزه ما با مافیا و اشخاص و افراد بی بندو بار ادامه دارد که سطح تخلفات به حد اکثر کاهش یابد تطبیق قوانین و ضوابط شهری یکی از مسایل مهم مدیریتی ما به شمار میرود.

9-شاروالی کابل در تطبیق چارچوب طراحی شهری اقدمات همه جانبه را که  در فوق ذکر گردیده روی دست دارد. تا شهر به صورت منظم، منسجم و علمی توسعه یابد، دیزان کوریدورهای اقتصادی برای سرمایه گذاری های هنگفت و انکشاف پایدار شهر، تهیه پلانهای اصلاحی برای بعضی از ساحات پلانی و غیر پلانی شهر، تسهیل پروسه صدور مجوز ساختمانی، کنترول ساختمانهای غیر قانونی، بهسازی ساحات غیر پلانی و تطبیق صدها پروژه های عمرانی که زمینه های انکشاف پایدار شهر را تضمین مینماید روی دست داشته تا وضعیت فعلی به گونه بهتر آن تغییر یابد. 

10-در بخش فرهنگی شاروالی کابل با ایجاد یک معینیت تحت عنوان معینیت امور اجتماعی و کلتوری توانسته تا توجه بیشتر را به مسایل فرهنگی که یکی از نیازهای اساسی شهروندان و انکشاف شهر میباشد، بنماید، اقدمات که شاروالی کابل در این زمینه روی دست دارد عبارتند از تدویر برنامه های متعدد اگاهی دهی، نشر مجلات، مدیریت صفحات اجتماعی، ویب سایت و تدویر جلسات منظم با علما، جوانان، شوراهای زنان، جامعه مدنی و سایر اقشار جامعه جهت رعایت و تقویت فرهنگ شهرنیشی و سایر اقدمات که میتواند بعد فرهنگی شهرنیشنی را تقویت نماید روی دست گرفته شده و مطابق آن اجراات لازمه بعمل خواهد آمد. 

امروز شاروالی کابل بیشتر از هر زمان دیگری، در بخش اطلاع رسانی برای شهروندان و رسانیدن پیام حکومت به مردم فعالیت مینماید که درین رابطه، شاروالی کابل در کنار کانال نشرات چاپی شاروالی (نشریه پامیر)، کانال های نشرات الکترونیکی مختلفی از قبیل صفحه وبسایت جدید شاروالی کابل، صفحه فیسبوک شاروالی کابل، تلگرام، یوتیوب، تویتر، انستاگرام، شماره 155 خدمات مشترایان، اپلیکشن شاروالی، ایجاد بخش دسترسی به اطلاعات و دفتر سخنگویی را جهت ارتباطات و تغذیه رسانه های جمعی تاسیس نموده است تا به هدف پاسخگویی موثر گام های ارزنده برداشته شود.

درسال روان شاروالی کابل روند اطلاع رسانی برای شهروندان را افزایش داده است. اشتراک در جلسات هماهنگی سخنگویان، ارتباط دوامدار با کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات، و هماهنگی و روابط نزدیک با مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت و اشتراک فعال در سانه های همگانی باعث گردیده است که شاروالی کابل جایگاه شایسته خود را در میان پیام رسانان حکومت بدست آورده و توقعات نهادهای مربوطه حکومتی و مردم را در رابطه با تطبیق قانون دسترسی به اطلاعات برآورده سازد.

برای رسیدن به مواردی که در فوق ذکر گردیده است، همکاری فعال و موثر شوراها از جمله شورای عالما و مساجد، شوراهای مردمی، شوراهای زنان، شورای های جوانان ، جامعه مدنی و در کل شهروندان کابل اشد ضرورت است که این نیروی عظیم شهری فرهنگی باید برای ترویج و احیای فرهنگ شهر نشینی و همشهری بودن با شاروالی کابل همراه ، همسو و همکار باشند. تا  بتوانیم با همکاری همشهریان شاروالی پویا و خدمت رسان داشته باشیم .