وضعیت هوای کابل

لیست پرواز ها

اوقات شرعی کابل

اذان صبح 3:28 ق-ظ
طلوع آفتاب 5:01 ق-ظ
اذان ظهر 12:35 ب-ظ
اذان عصر 4:36 ب-ظ
اذان مغرب 6:43 ب-ظ
اذان خفتن 7:14 ب-ظ

نرخ اسعار امروز

1 دالر 95.7250 افغانی
1 یورو 107.6643 افغانی
1 درهم 25.4900 افغانی
1 تومان 0.0036 افغانی
1 کلدار 0.5239 افغانی
1 هندی 1.1514 افغانی

روزنامه های کابل

کمپاین آگهی دهی در مورد اصلاح و ساده سازی پروسه اخذ جواز اصناف برگزارشد

22 میزان 1396

قبل از ظهر روز پنجشنبه 20 میزان 1396 کمپاین آگهی دهی از سوی ریاست آگاهی و ارتباط عامه شاروالی کابل به هدف آشنا سازی اصناف و متشبثین شهر کابل، در سینما آریانا برگزار گردید.
در این کمپاین احمد شعیب رحیم معین مالی واداری، پوهنیار مسیح الله محبوب معین خدمات شهری، عده ای از روسای مرکزی و نواحی شاروالی کابل، محمد حسن سپاهی رئیس عمومی اتحادیه ملی پیشه وران، روسای اتحادیه های مختلف فعالیت کنندگان اصناف شهر و شماری از متشبثین، شرکت ورزیده بودند.
نخست معین خدمات شهری شاروالی کابل روی اهداف عمده پروسه اصلاح و ساده سازی شدۀ صدور جواز اصناف صحبت نموده افزود: ساده سازی پروسه های کاری و الکترونیک سازی آن که از مولفه های حکومتداری خوب تلقی میگردد، یکی از اهداف اساسی رهبری شاروالی کابل بشمار میرود که از سال گذشته آغاز گردیده و از جمله، اخیرا پروسه صدور جواز اصناف، اصلاح و ساده سازی و همچنان در یک دیتابیس یا بانک معلوماتی هوشمند تاسیس گردید که معلومات تمام اصناف چون محل فعالیت، نوع فعالیت، تعداد کارمندان و غیره در آن درج گردیده و همچنان پرداخت فیس اصناف از صورت فزیکی بصورت الکترونیکی تغییر نمود که میتواند اعتماد مردم را بالای شاروالی کابل بیشتر سازد. وی از کار هماهنگی میان شاروالی کابل و اتحادیه ملی پیشه وران نیز ابراز رضایت نمود و خاطر نشان ساخت که برنامه های تنظیم اصناف با هماهنگی و نظر خواهی نماینده گان اصناف صورت میگیرد تا باشد در تحقق نظم شهری و رفاه، همگان دست به دست هم داده باشیم.
متعاقبآ رئیس اتحادیه ملی پیشه وران ضمن تقدیر و تحسین ادارۀ شاروالی کابل در راستای اصلاح و ساده سازی پروسه صدور جواز اصناف، صحبت نموده گفت: داشتن سند جواز فعالیت اصناف، نظر به قوانین و اصول شهری، مکلفیت هر متشبث بوده که در تنظیم و هویت بخشیدن فعالیت کننده نقش موثری را ایفا مینماید.
وی علاوه کرد که در غنامندی پروسیجرهای کاری در خصوص تنظیم اصناف مختلف شهر، برنامه ها و پلان های شاروالی کابل را حمایت میکند.
سپس عبدالجلیل سلطانی رئیس نشرات شاروالی کابل بسته های معلوماتی را در ارتباط به قدمه ها و مراحل کاری صدور جواز اصناف پیشکش نمود که در برگیرندۀ مزایای پروسه ساده سازی شده در اخذ جواز فعالیت کننده اصناف، شفافیت پروسه، موثریت در مدیریت و نظم بخشیدن اصناف مختلف از سوی شاروالی کابل و ایجاد اطمینان در رفاه و آسایش شهریان در خصوص متشبثین یا فعالیت کننده گان اصناف مختلف شهر بود.
در اخیر این کمپاین متشبثین و نماینده گان اصناف مختلف شهر هر کدام بالنوبه ضمن ابراز خرسندی از اینکه قبلاً دو جواز یعنی جواز فعالیت و یک جواز صنفی اخذ مینمودند و حال بعد از کوتاه سازی پروسه یک جواز و آن هم جواز فعالیت اصناف که در برگیرنده تمام موارد فعالیت آنان میباشد و به ساده گی آنرا بدست آورده میتوانند، کار های شاروالی کابل را قابل قدر دانستند و همچنان نظریات و پیشنهادات شانرا در غنامندی پروسه علاوه کردند که از جانب هئیت رهبری شاروالی کابل در پروسه صدور جواز اصناف مد نظر گرفته خواهد شد.
قابل ذکراست که قبلاً راجستر اصناف در 19 روز کاری انجام میشد و این باعث ضیاع وقت شهروندان و بی اعتمادی شان میگردید، که فعلا پس از اصلاح شدن این پروسه، فقط مدت 3 روز کاری را در بر میگیرد و این میتواند شفافیت و اعتماد میان دولت و مردم را به نحو چشمگیری افزایش دهد.
گفتنیست، ایجاد حکومت داری الکترونیکی یکی از اهداف عمده شاروالی کابل بوده که با استفاده از این سیستم در بخش های پیگیری عرایض، مدیریت قرار داد ها، کنترول تخلفات ساختمانی، صدور مجوز ها و ثبت تشبثات و غیره را زیر پوشش می آورد که می توان یک تغییر چشم گیر را در رابطه به شفافیت و جمع آوری عواید و همچنان عرضه خدمات بهتر برای شهروندان به میان آورد.