وضعیت هوای کابل

لیست پرواز ها

اوقات شرعی کابل

اذان صبح 3:28 ق-ظ
طلوع آفتاب 5:01 ق-ظ
اذان ظهر 12:35 ب-ظ
اذان عصر 4:36 ب-ظ
اذان مغرب 6:43 ب-ظ
اذان خفتن 7:14 ب-ظ

نرخ اسعار امروز

1 دالر 77.4760 افغانی
1 یورو 91.3467 افغانی
1 درهم 21.1381 افغانی
1 تومان 0.0034 افغانی
1 کلدار 0.4975 افغانی
1 هندی 1.0717 افغانی

روزنامه های کابل

ساخت ذخیره آب داخل پارک سرتبه سید نور محمد شاه مینه و اتاق مربوط آن

18 جوزا 1400

شاروالی کابل از شرکت محترم شما دعوت می نمایند تا در پروسه داوطلبی پرچون ساخت ذخیره آب داخل پارک سرتبه سید نور محمد شاه مینه و اتاق مربوط آن تحت تشخیصیه نمبر KM/RFQ/W-15/1400 اشتراک نموده و نقل درخواست نرخدهی مربوطه را طور رایگان ذریعه درخواست در حافظه یا فلش دیسک از امریت تدارکات ساختمانی ریاست تدارکات شاروالی کابل واقع چهار راهی ملک اصغر ناحیه دوم شهر کابل، افغانستان را بدست آورده، آفرهای خویشرا طبق مندرجات درخواست نرخ دهیRFQ  ، قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ صدور الی ساعت (10:00 بجه قبل از ظهر ) روز (یکشنبه) مورخ (23-03-1400) به آمریت تدارکات ساختمانی ریاست تدارکات شاروالی کابل (واقع چهاراهی ملک اصغر- ناحیه دوم شهر کابل افغانستان) ارایه نمایند. آفرهای ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی باشد.

تضیمن افر بانکی ( قابل تطبییق نیست) بوده و جلسه آفرگشایی ان بتاریخ (23-03-1400) ساعت (10:00) قبل از ظهر) در منزل چهارم تعمیر مالی و اداری شاروالی واقع چهاراهی ملک اصغر ناحیه دوم کابل افغانستان تدویر می گردد.