وضعیت هوای کابل

لیست پرواز ها

اوقات شرعی کابل

اذان صبح 3:28 ق-ظ
طلوع آفتاب 5:01 ق-ظ
اذان ظهر 12:35 ب-ظ
اذان عصر 4:36 ب-ظ
اذان مغرب 6:43 ب-ظ
اذان خفتن 7:14 ب-ظ

نرخ اسعار امروز

1 دالر 77.4760 افغانی
1 یورو 91.3467 افغانی
1 درهم 21.1381 افغانی
1 تومان 0.0034 افغانی
1 کلدار 0.4975 افغانی
1 هندی 1.0717 افغانی

روزنامه های کابل

دعوت به درخواست نرخدهی

19 اسد 1400

شاروالی کابل از شرکت محترم شما دعوت می نمایند تا در پروسه داوطلبی پرچون  اعمار کلورت معه 100 متر آبرو آن، نصب انترلاک در پان دیوار استنادی، پرکاری مواد به ضخمات معین و کندن کاری بدن سرک عرفانی تحت تشخیصیه نمبر KM/RFQ/W-22/1400 اشتراک نموده و نقل درخواست نرخدهی مربوطه را طور رایگان ذریعه درخواست در حافظه یا فلش دیسک از امریت تدارکات ساختمانی ریاست تدارکات شاروالی کابل واقع چهار راهی ملک اصغر ناحیه دوم شهر کابل، افغانستان را بدست آورده، آفرهای خویشرا طبق مندرجات درخواست نرخ دهیRFQ  ، قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ صدور ایمیل الی ساعت (10:00بجه قبل از ظهر ) روز (شنبه) مورخ (1400/5/23) به آمریت تدارکات ساختمانی ریاست تدارکات شاروالی کابل (واقع چهاراهی ملک اصغر- ناحیه دوم شهر کابل افغانستان) ارایه نمایند. آفرهای ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی باشد.

تضیمن افر بانکی ( قابل تطبییق نیست) بوده و جلسه آفرگشایی ان بتاریخ (1400/5/23) ساعت (10:00قبل از ظهر) در منزل چهارم تعمیر مالی و اداری شاروالی واقع چهاراهی ملک اصغر ناحیه دوم کابل افغانستان تدویر می گردد.