وضعیت هوای کابل

لیست پرواز ها

اوقات شرعی کابل

اذان صبح 3:28 ق-ظ
طلوع آفتاب 5:01 ق-ظ
اذان ظهر 12:35 ب-ظ
اذان عصر 4:36 ب-ظ
اذان مغرب 6:43 ب-ظ
اذان خفتن 7:14 ب-ظ

نرخ اسعار امروز

1 دالر 89.7357 افغانی
1 یورو 91.8500 افغانی
1 درهم 24.2472 افغانی
1 تومان 0.0032 افغانی
1 کلدار 0.4280 افغانی
1 هندی 1.0563 افغانی

روزنامه های کابل

تهیه و ساختمان باران گیر های بالای زینه های زیرزمینی مکمل اسباب با تمام امورات و نصب آن مطابق مشخصات نقشه ها

4 جدی 1400

شاروالی کابل از داوطلبان واجد شرایط دعوت می نمایند تا در پروسه داوطلبی پرچون تهیه و ساختمان باران گیر های بالای زینه های زیرزمینی مکمل اسباب با تمام امورات و نصب آن مطابق مشخصات نقشه ها تحت تشخیصیه نمبر KM/RFQ/W-01/1400 اشتراک نموده و نقل درخواست نرخدهی مربوطه را طور رایگان ذریعه درخواست در حافظه یا فلش دیسک از امریت تدارکات ساختمانی ریاست تدارکات شاروالی کابل واقع چهار راهی ملک اصغر– ناحیه دوم شهر کابل، افغانستان را بدست آورده، آفرهای خویشرا طبق مندرجات درخواست نرخ دهیRFQ  ، قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ صدور اطلاعیه الی ساعت (10:00 بجه قبل از ظهر ) روز (چهارشنبه) مورخ (08/10/1400) به آمریت تدارکات ساختمانی ریاست تدارکات شاروالی کابل (واقع چهاراهی ملک اصغر- ناحیه دوم شهر کابل افغانستان) ارایه نمایند. آفرهای ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی باشد.

تضیمن افر بانکی ( قابل تطبییق نیست) بوده و جلسه آفرگشایی ان بتاریخ (08/10/1400) ساعت (10:00قبل از ظهر) در سالون طعام خوری (کلوپ) منزل اول دایر می گردد.