وضعیت هوای کابل

لیست پرواز ها

اوقات شرعی کابل

اذان صبح 3:28 ق-ظ
طلوع آفتاب 5:01 ق-ظ
اذان ظهر 12:35 ب-ظ
اذان عصر 4:36 ب-ظ
اذان مغرب 6:43 ب-ظ
اذان خفتن 7:14 ب-ظ

نرخ اسعار امروز

1 دالر 95.7250 افغانی
1 یورو 107.6643 افغانی
1 درهم 25.4900 افغانی
1 تومان 0.0036 افغانی
1 کلدار 0.5239 افغانی
1 هندی 1.1514 افغانی

روزنامه های کابل

وسایل تکنالوژی معلوماتی چاپ عکس ضرورت ریاست های تکنالوژی معلوماتی، تدارکات، ناحیه (21)، ریاست امور کلتوری و ریاست زیربناهای شهری

20 ثور 1401

شاروالی کابلاز تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید، تا در پروسه نرخگیری پروژه وسایل تکنالوژی معلوماتی چاپ عکس ضرورت ریاست های تکنالوژی معلوماتی، تدارکات، ناحیه (21)، ریاست امور کلتوری و ریاست زیربناهای شهری تحت شماره  KM/RFQ/G-30/1401 اشتراک نموده و نقل چاپ شده درخواست نرخگیری مربوطه طی درخواستی شرکت را از آمریت تدارکات اجناس و خدمات غیر مشورتی ریاست تدارکاتشاروالی کابل بدست آورده و یاهم از طریق ایمیل ادرس : sa.rasekh@gmail.com مطالبه نماید، آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج درخواست نرخگیری و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سر بسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت 11:00 قبل از ظهر بتاریخ  25/ثور/1401 مطابق 15 شوال 1443 به ریاست تدارکات شاروالی کابل واقع چهار راهی ملک اصغر – ناحیه دوم شهر کابل، افغانستان ارائه نماید. آفر های نا وقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی باشد.