وضعیت هوای کابل

لیست پرواز ها

اوقات شرعی کابل

اذان صبح 3:28 ق-ظ
طلوع آفتاب 5:01 ق-ظ
اذان ظهر 12:35 ب-ظ
اذان عصر 4:36 ب-ظ
اذان مغرب 6:43 ب-ظ
اذان خفتن 7:14 ب-ظ

نرخ اسعار امروز

1 دالر 87.4750 افغانی
1 یورو 92.2200 افغانی
1 درهم 23.8250 افغانی
1 تومان 0.0028 افغانی
1 کلدار 0.3575 افغانی
1 هندی 1.0263 افغانی

روزنامه های کابل

داوطلبی باز ملی تهیه و تدارک تیل دیزل، پطرول و خاک (لات چهارم) ضرورت ریاست کار، حفظ و مراقبت سال 1401 شاروالی کابل

2 سرطان 1401

عنوان دعوت به داوطلبی: تهیه و تدارک تیل دیزل، پطرول و خاک (لات چهارم) ضرورت ریاست کار، حفظ و مراقبت سال 1401 شاروالی کابل

شماره دعوتنامه داوطلبی :  KM/NCB/1401/G-03

شاروالی کابلاز تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید، تا در پروسه داوطلبی پروژه تهیه و تدارک تیل دیزل، پطرول و خاک ضرورت ریاست کار، حفظ و مراقبت سال 1401 شاروالی کابل اشتراک نموده و یک نقل چاپ شده شرطنامه مذکور را  در مقابل یک هزار افغانی پول غیر قابل برگشت از آمریت تدارکات اجناس و خدمات غیر مشورتی ریاست تدارکاتشاروالی کابل بدست آورده، آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سر بستهساعت 10:00 قبل از ظهر به تاریخ 25 سرطان 1401 مطابق 17 ذی الحجه 1443 به ریاست تدارکات شاروالی کابل  واقع چهار راهی ملک اصغر شهر کابلارائه نماید. آفر های نا وقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی باشد، آفر گشایی در صالون طعام خوری شاروالی کابل  واقع چهار راهی ملک اصغر  شهر کابل  تدویر میگردد.

نوت: جلسه قبل از داوطلبی به منظور وضاحت بیشتر به داوطلبان از تاریخ نشر اعلان ساعت 10:00 قبل از ظهر به تاریخ 22 سرطان 1401 مطابق 14 ذی الحجه 1443 دایر می گردد.    

لات ها

تضمین آفر (افغانی)

حجم معاملات

(افغانی)

تجربه مشابه یک قرار داد (افغانی)

تجربه مشابه دو قرار داد (افغانی)

      توانایی مالی  ( افغانی)

لات چهارم

5,300,000

236,000,000

141,000,000

241,000,000

23,000,000

پول نقد به عنوان تضمین آفر قابل پذیرش نه می باشد.