وضعیت هوای کابل

لیست پرواز ها

اوقات شرعی کابل

اذان صبح 3:28 ق-ظ
طلوع آفتاب 5:01 ق-ظ
اذان ظهر 12:35 ب-ظ
اذان عصر 4:36 ب-ظ
اذان مغرب 6:43 ب-ظ
اذان خفتن 7:14 ب-ظ

نرخ اسعار امروز

1 دالر 88.4918 افغانی
1 یورو 86.5044 افغانی
1 درهم 24.1359 افغانی
1 تومان 0.0032 افغانی
1 کلدار 0.3754 افغانی
1 هندی 1.0439 افغانی

روزنامه های کابل

آفرگشائی بتاریخ به تاریخ 25 اسد 1401 تهیه و تدارک مواد اعاشوی ضرورت سال 1401 ریاست کارحفظ ومراقبت شاروالی کاب

23 اسد 1401

اطلاعیه

به تمام داوطلبان محترم

{ عنوان دعوت به داوطلبی: تهیه و تدارک مواد اعاشوی ضرورت سال 1401 ریاست کارحفظ ومراقبت شاروالی کابل.

شماره دعوتنامه داوطلبی :  KM/NCB/1401/G-002

قبلا شاروالی کابلاز تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت نموده بود، تا در پروسه داوطلبی پروژه تهیه و تدارک مواد اعاشوی ضرورت ریاست کارحفظ ومراقبت اشتراک نموده و آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سر بسته به تاریخ 24 اسد 1401 مطابق 17 محرم 1444ساعت 10:00 قبل از ظهربه ریاست تدارکات شاروالی کابل واقع چهار راهی ملک اصغر – ناحیه دوم شهر کابل، افغانستان ارائه نماید. طبقماده 27.1 دستورالعمل برای داوطلبان : درصورتیکه تاریخ مشخص شده برای تسلیمی آفر به روز رخصتی تصادف نماید، آفر ها در روز بعدی کاری در همان ساعت از قبل تعیین شده تسلیم داده و بازگشایی صورت میگیرد.

بدینوسیله به تمام داوطلبان آگاهی داده میشوددر صورت رخصتی عمومی بتاریخ 24 اسد 1401 مطابق 17 محرم 1444 بمناسب پیروزی جهاد مردم افغانستان آفر ها در روز بعدی کاری به تاریخ 25 اسد 1401 مطابق 18 محرم 1444 ساعت 10:00 قبل از ظهر تسلیم داده و بازگشایی صورت میگیرد داوطلبان مطلع باشند.

     بااحترام