وضعیت هوای کابل

لیست پرواز ها

اوقات شرعی کابل

اذان صبح 3:28 ق-ظ
طلوع آفتاب 5:01 ق-ظ
اذان ظهر 12:35 ب-ظ
اذان عصر 4:36 ب-ظ
اذان مغرب 6:43 ب-ظ
اذان خفتن 7:14 ب-ظ

نرخ اسعار امروز

1 دالر 88.4918 افغانی
1 یورو 86.5044 افغانی
1 درهم 24.1359 افغانی
1 تومان 0.0032 افغانی
1 کلدار 0.3754 افغانی
1 هندی 1.0439 افغانی

روزنامه های کابل

پروژه امور ساختمان سرک از گولایی پارک الی سرک روسها به طول (1398) متر واقع ناحیه یازدهم

1 سنبله 1401

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، که شاروالی کابل در نظر دارد، پروژه امور ساختمان سرک از گولایی پارک الی سرک روسها به طول (1398) متر واقع ناحیه یازدهم تحت شماره داوطلبی KM-NCB-1401/W-008   را به شرکت کنسرویبل کانسترکشن دارنده جواز شماره (I-11860) آدرس شرکت: (سرک 2 کارته نو، مرکز کابل، کابل) به قیمت مجموعی (62,892,290) شصت دو میلیون و هشت صدو نود و دو هزار و دو صدو نود افغانی اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی وحکمی که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اطلاعیه الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به ریاست تدارکات شاروالی کابل وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر وطی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.