وضعیت هوای کابل

لیست پرواز ها

اوقات شرعی کابل

اذان صبح 3:28 ق-ظ
طلوع آفتاب 5:01 ق-ظ
اذان ظهر 12:35 ب-ظ
اذان عصر 4:36 ب-ظ
اذان مغرب 6:43 ب-ظ
اذان خفتن 7:14 ب-ظ

نرخ اسعار امروز

1 دالر 86.7650 افغانی
1 یورو 84.4917 افغانی
1 درهم 23.5667 افغانی
1 تومان 0.0031 افغانی
1 کلدار 0.3685 افغانی
1 هندی 1.0238 افغانی

روزنامه های کابل

لات اول: بهسازی کوچه های عمومی قصابی من – تو لات دوم: پروژه امور ساختمان قسمت از سرک عمومی قلعه چتگر اعتبار از مقابل حمام زینت الی چهار راهی آنتن روشن

16 سنبله 1401

شاروالی کابل از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نمایند تا در پروسه داوطلبی پروژه لات اول: بهسازی کوچه های عمومی قصابی من تو و چهار کوچه سمت شرق آن الی کوچه حاجی آزاد خان در گذر 14 مربوط شهرک خراسان واقع ناحیه شانزدهم به طول (1546) متر لات دوم: پروژه امور ساختمان قسمت از سرک عمومی قلعه چتگر اعتبار از مقابل حمام زینت الی چهار راهی آنتن روشن به طول (277) متر واقع ناحیه سیزدهم تحت نمبر تشخیصیه KM-NCB-1401/W-007-REBID که اعلان ان در ویب سایت شاروالی کابل نیز به نشر سپرده شده است، اشتراک نمایند. داوطلبان محترم نقل شرطنامه و اسناد تخنیکی پروژه متذکره را در بدل مبلغ 1,000 افغانیغیر قابل برگشت از ساعت 08:30 صبح الی 03:30 بعد از ظهر ذریعه درخواست از امریت تدارکات ساختمان و خدمات مشورتی ریاست تدارکات شاروالی کابل واقع چهار راهی ملک اصغر ناحیه دوم شهر کابل، افغانستان را بدست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه، قانون و طرزالعمل تدارکات افغانستان طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی روز دو شنبه تاریخ 04-07-1401 ساعت 10:00 قبل از ظهر به امریت تدارکات ساختمان و خدمات مشورتی ریاست تدارکات شاروالی کابل (واقع چهاراهی ملک اصغر- ناحیه دوم شهر کابل افغانستان) ارایه نمایند. آفرهای نا وقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی باشد.

داوطلبان مکلف به رعایت خلاصه واجد شرایط لازم مندرجه ذیل اند: ( به داوطلبان توصیه میگردد تا برای جزئیات مکمل به شرطنامه مراجعه نمایند):

·         حد اقل دارائی های سیال (نقدی)  یا انواع اعتبارات (قرضه)، خالص سایر تعهدات داوطلب برای لات اول: مبلغ (2,350,000) افغانی و برای لات دوم مبلغ (1,057,000) افغانی را داشته باشد.

·         داشتن تجهیزات ضروری و کارمندان کلیدی مطابق به شرایط شرطنامه لازم و ضروری پنداشته میشود.

جلسه آفرگشایی طبق ضرب الاجل تعیین شده به روز دو شنبه تاریخ 04-07-1401 ساعت 10:00 قبل از ظهر  در منزل اول صالون طعام خوری (کلوپ) شاروالی کابل واقع چهار راهی ملک اصغر جوار پارک زرنگار، شهر کابل تدویر می گردد.