وضعیت هوای کابل

لیست پرواز ها

اوقات شرعی کابل

اذان صبح 5:32 ق-ظ
طلوع آفتاب 6:58 ق-ظ
اذان ظهر 12:30 ب-ظ
اذان عصر 3:20 ب-ظ
اذان مغرب 5:03 ب-ظ
اذان خفتن 6:20 ب-ظ

نرخ اسعار امروز

1 دالر 75.90 افغانی
1 یورو 81.80 افغانی
1 درهم 19.7667 افغانی
1 تومان 0.0017 افغانی
1 کلدار 0.2571 افغانی
1 هندی 0.8316 افغانی

روزنامه های کابل

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه امور ساختمان سرک کول حشمت خان از بالا حصار الی سرک کابل لوگر به طول (3900) متر واقع ناحیه هشتم

21 قوس 1401

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، که شاروالی کابل در نظر دارد، تا پروژه امور ساختمان سرک کول حشمت خان از بالا حصار الی سرک کابل لوگر به طول (3900) متر واقع ناحیه هشتم تحت شماره داوطلبی KM-NCB-1401/W-029را به شرکت ساختمانی، سرک سازی و تولید مواد ساختمانی اتفاق حدران دارنده جواز شماره (D-20852) آدرس شرکت: مدینه مارکیت، اسماعیل خیل مندوزی، شهر خوست، خوست) به قیمت مجموعی (41,662,570) چهل و یک میلیون شش صدو شصت و دو هزار و پنجصد و هفتاد افغانی اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی وحکمی که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اطلاعیه الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به ریاست تدارکات شاروالی کابل وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر وطی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.