وضعیت هوای کابل

لیست پرواز ها

اوقات شرعی کابل

اذان صبح 5:32 ق-ظ
طلوع آفتاب 6:58 ق-ظ
اذان ظهر 12:30 ب-ظ
اذان عصر 3:20 ب-ظ
اذان مغرب 5:03 ب-ظ
اذان خفتن 6:20 ب-ظ

نرخ اسعار امروز

1 دالر 71.23 افغانی
1 یورو 76.77 افغانی
1 درهم 19.43 افغانی
1 تومان 1.130 افغانی
1 کلدار 257.20 افغانی
1 هندی 812.50 افغانی

روزنامه های کابل

عنوان داوطلبی: لات اول: پروژه ساخت و نصب کتاره های فلزی چهار راهی کمپنی واقع ناحیه پنجم لات دوم: فعال سازی سیستم سولر برای تقاطع های شهید هنکر ها، تنظیف و مارکیت

18 حوت 1401

شاروالی کابل از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نمایند تا در پروسه داوطلبی لات اول: پروژه ساخت و نصب کتاره های فلزی چهار راهی کمپنی واقع ناحیه پنجم لات دوم: فعال سازی سیستم سولر برای تقاطع های شهید هنکر ها، تنظیف و مارکیت تحت نمبر تشخیصیه KM-NCB-1401/W-034-REBID که اعلان ان در ویب سایت شاروالی کابل نیز به نشر سپرده شده است، اشتراک نمایند. داوطلبان محترم نقل شرطنامه و اسناد تخنیکی پروژه متذکره را در بدل مبلغ 1,000 افغانیغیر قابل برگشت از ساعت 08:30 صبح الی 03:30 بعد از ظهر ذریعه درخواست از امریت تدارکات ساختمان ریاست تدارکات شاروالی کابل واقع چهار راهی ملک اصغر ناحیه دوم شهر کابل، افغانستان را بدست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه، قانون و طرزالعمل تدارکات افغانستان طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی روز چهار شنبه تاریخ 10-01-1402 ساعت 10:00 قبل از ظهر به امریت تدارکات ساختمان ریاست تدارکات شاروالی کابل (واقع چهاراهی ملک اصغر- ناحیه دوم شهر کابل افغانستان) ارایه نمایند. آفرهای نا وقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی باشد.

جلسه آفرگشایی طبق ضرب الاجل تعیین شده به روز چهار شنبه تاریخ 10-01-1402 ساعت 10:00 بعد از ظهر در منزل اول صالون طعام خوری (کلوپ) شاروالی کابل واقع چهار راهی ملک اصغر جوار پارک زرنگار، شهر کابل تدویر می گردد.

داوطلبان مکلف به رعایت خلاصه واجد شرایط لازم مندرجه ذیل اند: ( به داوطلبان توصیه میگردد تا برای جزئیات مکمل به شرطنامه مراجعه نمایند):

·            حد اقل دارائی های سیال (نقدی)  یا انواع اعتبارات (قرضه)، خالص سایر تعهدات داوطلب: لات اول مبلغ (2,750,000) افغانی لات دوم: (220,000) افغانی مجموع هر دو لات: (2,970,000) افغانی را داشته باشد.

·            حد اقل لازم حجم معاملات  امور ساختمانی اجرا شده توسط داوطلب در  دو سال در خلال پنج سال اخیر لات اول: (11,600,000) افغانی؛ لات دوم قابل تطبیق نیست.

·            حد اقل لازم تجربه منحیث قراردادی اصلی در امورساختمانی با اندازه، ماهیت و پیچیدگی معادل در خلال (10) سال اخیر: لات اول: یک قرار داد مشابه به مبلغ (7,700,000) افغانی و یا دو قرار داد مشابه که مجموعی قیمت آنها (11,000,000) افغانی باشد. لات دوم: قابل تطبیق نیست.

·            تضمین آفر لات اول: مبلغ (230,000) افغانی لات دوم: (20,000) افغانی مجموع هر دو لات: (250,000) افغانی طور ضمانت بانکی میباشد.

·            داشتن تجهیزات و کارمندان کلیدی مطابق به شرایط شرطنامه لازم و ضروری پنداشته میشود.