وضعیت هوای کابل

لیست پرواز ها

اوقات شرعی کابل

اذان صبح 3:30 ق-ظ
طلوع آفتاب 4:41 ق-ظ
اذان ظهر 1:00 ب-ظ
اذان عصر 4:50 ب-ظ
اذان مغرب 7:15 ب-ظ
اذان خفتن 8:45 ب-ظ

نرخ اسعار امروز

1 دالر 71.09 افغانی
1 یورو 76.24 افغانی
1 درهم 19.33 افغانی
1 تومان 1.200 افغانی
1 کلدار 255 افغانی
1 هندی 820.50 افغانی

روزنامه های کابل

ریاست حفظ مراقبت و کار

 معرفی مختصر و تاریخچه: ریاست حفظ مراقبت و کار امروز همان مدیریت عمومی کار و ساختمان است که درسال (۱۳۳۳هـ .ش) بنابر ضرورت عینی وعرضه خدمات عام‌المنفعه به شهروندان در ساحه سیاه‌سنگ‌ کابل با تشکیل دوصد تن کارمند و کارگر در ساحه مذکور که فعلاً بنام سرک اول سیدنورمحمدشاه مینه یاد می‌شود به مساحت (۲۵۶۲۰) مترمربع ایجاد شد. درسال (۱۳۶۴ ه.ش) با ارتقاء ظرفیت کاری مدیریت کار و ساختمان این مدیریت به نام ریاست کار و ساختمان در چوکات یک تصدی انتفاعی تحت اداره ریاست بلدیه وقت تغییر شخصیت حقوقی نموده و اساسنامه آن رسماً در جریده رسمی وقت به نشر رسید.

ریاست تصدی ساختمانی وقت، تمام مصارف اداری و تدارکاتی خود را از عواید بدست آمده اکمال و سالانه مکلف به پرداخت تادیات لازم دولتی نیز بود. درسال(۱۳۸۱ ه.ش) بنابر تصمیم مقامات صالحه و منظوری مقام محترم ریاست دولت موقت افغانستان تصدی ساختمانی به واحد بودجوی شاروالی‌کابل در جنب دیگر ریاست های مرکزی تغییر شخصیت نمود که تمامی جایدادهای منقول و غیرمنقول آن سرمایه شاروالی کابل و هم پرداخت مصارف ضروری و تدارک مواد ساختمانی، سرکسازی و روغنیات آن نیز به شاروالی‌کابل تعلق گرفت، با تغیر شخصیت حقوقی نام اداره هم تغییر و بنام ریاست حفظ مراقبت و کار مسمی شد که روند کاری آن همانند گذشته ادامه دارد.
هدف : ریاست حفظ، مراقبت و کاریک ارگان خدماتی عام المنفعه بوده که عرضه خدمات ساختمانی را درچوکات شاروالی کابل به عهده دارد. هدف کاری آن احداث و ساختمان سرک، ساختمان تعمیر های اداری و رهایشی، ساختمان پل و پلچک و جویچه‌های کناره جاده های عمومی، دیوار استنادی دریای کابل، ساختمان سایه بان‌های و دیگر وظایف خدمات عامه مشابه آن بوده است.
تشکیلات: این ریاست به تعداد (۱۱۳۳) نفر کارکنان بوده که منجمله (۲۲۰) نفر کارمند اداری و فنی و تعداد (۹۱۳) نفر کارگران خدماتی و مسلکی می باشد. که متشکل است از مدیریت های سرکسازی، ساختمان، کنترول و مراقبت سرکها، تنویر جاده ها، ترانسپورت، ورکشاپها، شعبات ادارای و کلینیک صحی و فابریکه تولیدی تره‌خیل میباشد.

چارت تشکیلاتی ریاست حفظ و مراقبت کار

   

وظایف و مسوولیتها: احداث و ساختمان سرکهای اسفالت شده، ساختمان پل و پلچک، کانال ها و جویچه ها، رد ابهای کنار جاده‌های عمومی، تعمیرهای اداری، دیوارهای استنادی دریای‌کابل، ترمیم و داغگیری جاده‌ها و سایر خدمات‌عامه می‌باشد.

برای دریافت لایحه وظایف ریاست حفظ مراقبت و کار اینجا کلیک کنید