وضعیت هوای کابل

لیست پرواز ها

اوقات شرعی کابل

اذان صبح 3:28 ق-ظ
طلوع آفتاب 5:01 ق-ظ
اذان ظهر 12:35 ب-ظ
اذان عصر 4:36 ب-ظ
اذان مغرب 6:43 ب-ظ
اذان خفتن 7:14 ب-ظ

نرخ اسعار امروز

1 دالر 76.8344 افغانی
1 یورو 90.2357 افغانی
1 درهم 20.7896 افغانی
1 تومان 0.0035 افغانی
1 کلدار 0.4613 افغانی
1 هندی 1.0550 افغانی

روزنامه های کابل

اطلاعیه قرارداد لات اول: تهیه و تدارک 91,326 کیلوگرام گاز مایع مورد ضرورت شاروالی کابل لات دوم: تهیه و تدارک 487,672 گیلوگرام چوب بلوط خشک مورد ضرورت شاروالی کابل

7 جدی 1398

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود:

شاروالی کابل در نظر دارد قرارداد لات اول: تهیه و تدارک 91,326 کیلوگرام گاز مایع مورد ضرورت شاروالی کابل لات دوم: تهیه و تدارک 487,672 گیلوگرام چوب بلوط خشک مورد ضرورت شاروالی کابل تحت شماره داوطلبی (KM/NCB/G-27(A/B)/1398) به دو شرکت ذیل: لات اول: شرکت تجارتی و لوژستیکی مولا نصیر لمیتد جواز نمبر (22022) وزارت صنایع و تجارت واقع تهیه مسکن کامباب مارکیت کابل به قیمت مجموعی مبلغ (4,453,958.9) چهار میلیون چهارصدو پنجاو سه هزار نه صدو پنجاو هشت افغانی  لات دوم: شرکت تجارتی و لوژستیکی مهر و برادران لمیتد (16560) وزارت صنایع و تجارت واقع کلوله پشته چهارراهی گل سرخ کابل به قیمت مجموعی مبلغ (5,120,556) پنج میلیون یکصدو بیست هزار پنجصدو پنجاو شش افغانی اعطا نماید. اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ 08/10/1398 الی 14/10/1398 طور کتبی توأم با دلایل آن به ریاست تدارکات شاروالی کابل، ناحیه 2  وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند. این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.