وضعیت هوای کابل

لیست پرواز ها

اوقات شرعی کابل

اذان صبح 3:28 ق-ظ
طلوع آفتاب 5:01 ق-ظ
اذان ظهر 12:35 ب-ظ
اذان عصر 4:36 ب-ظ
اذان مغرب 6:43 ب-ظ
اذان خفتن 7:14 ب-ظ

نرخ اسعار امروز

1 دالر 89.7357 افغانی
1 یورو 91.8500 افغانی
1 درهم 24.2472 افغانی
1 تومان 0.0032 افغانی
1 کلدار 0.4280 افغانی
1 هندی 1.0563 افغانی

روزنامه های کابل

خانقای پهلوان مرجع ذکر طریقه ی نقشبندی

این خانقاه، در نزدیک زیارت عاشقان وعارفان (رح) قراردارد؛ درسال 1186هجری خور شیدی زمانی که تیمورشاه عزم سفر ازکندهار به کابل را نمود؛ آب وهوای گوارای کابل دل شاه را روشن نموده هرطرف گشت و گذار نموده به زیارت و اماکن مقدسه رفته اتحاف دعا نمود و پایتخت کشور را ازکندهار به کابل انتقال داد. در این سفر،سالک حقانی، قطب ربانی، جناب صوفی شیرمحمد که درطریقه و تصوف ازجمله صاحبدلان معروف زمان خود به شمارمی رفت با امیرتیمور درانی همراه بود. جناب صوفی صاحب از ارشاد سلوک به طریقه نقشبندیه ازعارف مولاصوفی احمد الله لغمانی کسب نموده است جناب صوفی صاحب که قلبش ازنورعرفان چراغان بود؛ کابل را محل مناسب و بسیار عالی برای علم تصوف یافت. صوفی صاحب خود را از شاه مجازی برید و به شاه حقیقی صاحب، همیشه به عاشقان وعارفان خواجه صفا آمده به درگاه الهی عجز و نیاز می نمود، تا اینکه درمنطقه عاشقان وعارفان درسال 1187 هجری خورشیدی خانقا یی را بنیانگذاری نموده که آفتاب عرفان ازآنجا طلوع کرد.صوفی صاحب فرزندزنده دلی را که ازنورعرفان منوربوده تربیه نمود که به نام میرمحمد مشهوربه پهلوان ( رح) یاد میگردید که بعداً خانقاه به نام آن پسربزرگوارش مسمی گردیده و تا امروز به این نام یاد میگردد. جناب صوفی صاحب مریدان، اخلاص مندان زیادی را تربیه نموده که مشهورترین شان قرارذیل است: شیخ میرسعدالدین که درمسجد سه دکان عاشقان وعارفان امام و مدرس بود. ملاه لام که مسجدی به نام وی درباغ قاضی کابل موجود است. میرخلیفه صاحب عبدالغفارشیرین کلام که درگذرلغمانی چاریکارمدفون است و کتاب قلمی بسیارشیرین دارد. سلسله ارشاد خانقاه ازصوفی صاحب برمیرسعد الدین، بعد به میرمحمد مشهور به پهلو ان، بعد به امیرخان بعد به جناب شیراحمد و بعد به سید احمدخان بعدآ به نوراحمد خان و از او به امیرمحمد خان و بعد به فضل احمد خان بعد به صالح محمد خان و بعد هم اجازه خلافت به قیوم جان رسید. جناب قیوم جان سلسله ارشاد را به روز جمعه برج میزان 1371 هجری خورشیدی برای الحاج محمد احسان صیقل تسلیم نمود. که اکنون کاربازسازی آن توسط خدمت گار صادق اهل شریعت وطریقت به شکل پخته واساسی اعمار گردیده است.