وضعیت هوای کابل

لیست پرواز ها

اوقات شرعی کابل

اذان صبح 3:28 ق-ظ
طلوع آفتاب 5:01 ق-ظ
اذان ظهر 12:35 ب-ظ
اذان عصر 4:36 ب-ظ
اذان مغرب 6:43 ب-ظ
اذان خفتن 7:14 ب-ظ

نرخ اسعار امروز

1 دالر 77.4760 افغانی
1 یورو 91.3467 افغانی
1 درهم 21.1381 افغانی
1 تومان 0.0034 افغانی
1 کلدار 0.4975 افغانی
1 هندی 1.0717 افغانی

روزنامه های کابل

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

24 سرطان 1400

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، که شاروالی کابل در نظر دارد، قراردادهای:

لات اول: باز سازی پارک حصه اول خیر خانه تحت شماره داوطلبی KM/NCB/1400/W-057 را به شرکت ساختمانی جاوید امید دارنده جواز شماره (D-32298) آدرس شرکت: (سرک برکی چهار راهی برکی مرکز کابل) به قیمت مجموعی (16,285,146) شانزده میلیون و دو صد و هشتاد و پنج هزار و یکصد و چهل و شش افغانی؛

لات دوم: امور ساختمان 2000 متر طول دیوار احاطوی برای ساحات سبز تحت شماره داوطلبی KM/NCB/1400/W-057  را به شرکت ساختمانی شکر الله کریمی دارای جواز نمبر (D-01-367) آدرس: (سرک عمومی مارکیت شکر الله کریمی ناحیه اول مرکز سرپل- سرپل) به قیمت مجموعی (9,958,200) نُه میلیون نو صدو پنجاه و هشت هزار و دوصد افغانی؛

لات سوم: امور ساختمان دیوار احاطوی ساحه سبز بلاک (2، 4 و 12) ساحه ارزان قیمت تحت شماره داوطلبی KM/NCB/1400/W-057 را به شرکت ساختمانی و سرک سازی ولی پتکتیاوال دارنده جواز شماره (D-26985) آدرس شرکت: (احمد شاه بابا مینه ارزان قیمت، ناحیه 12، مرکز کابل) به قیمت مجموعی (5,569,010) پنج میلیون و پنج صدو شصت و نُه هزار و ده افغانی اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی وحکمی که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اطلاعیه الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به ریاست تدارکات شاروالی کابل وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر وطی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.