وضعیت هوای کابل

لیست پرواز ها

اوقات شرعی کابل

اذان صبح 3:28 ق-ظ
طلوع آفتاب 5:01 ق-ظ
اذان ظهر 12:35 ب-ظ
اذان عصر 4:36 ب-ظ
اذان مغرب 6:43 ب-ظ
اذان خفتن 7:14 ب-ظ

نرخ اسعار امروز

1 دالر 77.4760 افغانی
1 یورو 91.3467 افغانی
1 درهم 21.1381 افغانی
1 تومان 0.0034 افغانی
1 کلدار 0.4975 افغانی
1 هندی 1.0717 افغانی

روزنامه های کابل

کنفرانس خبری در مورد توسعه و عرضه خدمات در شهرکابل برگزار شد!

23 اسد 1400

معاون سرمحقق محمد فاضل شریفی معین خدمات اجتماعی و کلتوری شاروالی کابل کارکردها، اقدامات اصلاحی و اجرایی شدن پلان‌ها و برنامه‌های شاروالی‌کابل طی شش ماه گذشته را در کنفرانس مطبوعاتی در مرکز رسانه‌های حکومت تشریح کرد. جهت رشد وتوسعه پایدار شهر کابل براساس اصل انکشاف متوازن و عرضه خدمات جوابگو به نیازمندی های شهری که اکنون دها پروژه عمرانی در نواحی مختلف شهرکابل در حال اجرا است.سروی و دیزاین 200 کیلومتر سرک برای قیرریزی و کانکریت ریزی ترتیب شده و سایر نیازمندیهای شهری و احیای فرهنگ و قوانین شهری از طریق تقویت و تشویق شورا ها و عموم شهروندان فعالیت عمده شاروالی کابل عنوان شد. شاروالی‌کابل در شش ماه اول سال مالی 1400 توانست کار برخی از  پروژه‌های نا تکمیل را  تکمیل و مورد بهره برداری قرار دهد. برخی دیگر در مراحل تحت کار وتحت پلان قرار دارند.  روی بخش‌های اصلاحات ساختارها و قدمه های کاری و حکومتداری‌خوب، احداث زیربناها، بهبود وضعیت ترانسپورت و ترافیک، سرسبزی، صحت محیطی و محیط زیست، بهبود و ضعیت تنظیفی و ترتیب و تطبیق پلان های تفصیلی و دهلیزهای اقتصادی در زون های مختلف شهر، تمرکز نموده است. وی خاطرنشان کرد که هدف مشخص ما رشد و توسعه معیاری شهر کابل و عرضه خدمات جوابگو به نیازهای امروزی شهروندان شهر کابل می‌باشد که با استفاده از امکانات مالی و تخنیکی و سندهای تقنینی که اخیراً ترتیب و تصویب یافته، برای مدیریت بهتر شهری و رفع چالش‌ها و مشکلات شهری در آینده دست‌آوردها و فعالیت‌های بی‌پیشنه را شهروندان ما شاهد خواهند بود. شاروالی کابل در جریان شش ماه 2 میلیارد و 340 میلیون افغانی از بابت عواید، 150 میلیون افغانی از مقروضیت های صفایی و 9 میلیون افغانی از مقروضیت شرکت های تبلیغاتی جمع آوری کرده است. 220 هزار متر مربع زمین سفید و 41 پارک کوچک از نزد غاصبین واپس گرفته شده است. 10200 کپه وغرفه و 14 هزار مورد پیش برآمد اصناف پاکسازی شده و موانع کانکریتی از مسیر 110 کیلومتر سرک و پیاده رو برداشته شده است. معین اجتماعی وکلتوری شاروالی کابل تصریح کرد که کار ساخت ده پل عابر پیاده رو در نقاط مزدحم آغاز شده و سنگ فرش 19829 متر پیاده رو در شهر کابل تکمیل گردیده است. شاروالی کابل در شش ماه گذشته توانسته است که به گونه مجموعی 225 هزارتن زباله جامد و18 هزار متر مکعب آب آبرو ها را از سطح شهر کابل جمع آوری وانتقال دهد. کنترول بیش از 2200 صنف تولید کننده و جمع آوری 40 هزار کیلوگرام و لیتر مواد خوراکی و مشروبات تاریخ گذشته و بدون کیفیت از فعالیت های شاروالی کابل در بخش صحت محیطی عنوان شد. در بخش سرسبزی بیش از یک میلیون نهال را آبیاری و پرورش کرده و  گونه های نباتی که سازگار با آب و هوای کابل باشد تربیت میکند، تغییر سیستم آبیاری، کار ساخت چندین پارک تفریحی روی دست می باشد.